Rynek detaliczny gazu

UE ograniczy finansowanie projektów gazowych. Amerykański kapitał wspomoże polską transformację energetyczną. PKN Orlen z nową strategią. PGE ostrzega przed kosztami przyłączeń biogazowni.

8 grudnia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla ciepłownictwa oznacza to pakiet możliwości zmian systemu pracy celem zapewnienia ciągłości dostaw. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedłożyło do sejmu projekt nowej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych. 

Unijna komisarz ds. energii zaproponowała znowelizowaną procedurę kwalifikacji projektów gazowych i elektroenergetycznych. Projekty gazowe mają być stopniowo wypierane z zakresu projektów finansowanych ze środków UE przez paliwa alternatywne. Zapowiedziano również możliwość rewizji oceny projektów sieci TEN-E. 

Minister Klimatu i Środowiska (MKŚ) Guibourge-Czetwertyński zapowiedział powstanie w Polsce nowego zeroemisyjnego systemu energetycznego. Optymistyczny scenariusz zakłada budowę do 9 GW energii z atomu oraz 11 GW z OZE. W 2033 r. ruszy Polska elektrownia atomowa o mocy od 6 GW do 9 GW. Do 2040 r. głównie dzięki farmom wiatrowym m.in. na Bałtyku (ok. 3,5 GW) udział OZE w miksie energetycznym kraju wzrośnie do poziomu 8 – 11 GW. Do 2030 r. udział OZE w krajowym miksie energetycznym ma wzrosnąć do 33%, w tym samym czasie udział węgla w miksie ma spaść do 56%. Do 2040 r. udział OZE w miksie energetycznym ma wzrosnąć do 40%. UE przygotowuje się do przedstawienia nowej strategii morskiej energetyki odnawialnej. Potencjał energetyki wiatrowej na morzu do 2030 r. ma wzrosnąć nawet pięciokrotnie.

11 grudnia MKŚ podpisało z amerykańskim bankiem Export Import Bank porozumienie o współpracy przy finansowaniu projektów związanych z transformacją energetyczną, w szczególności energią jądrową. 

PGNiG (51% udziałów) we współpracy z Orlenem Upstream (49% udziałów) wykonało pozytywny odwiert gazu ziemnego w Wielkopolsce. Odwiert Grodzewo-1 na koncesji łącznej nr 29/2001/Ł Śrem-Jarocin w gminie Śrem pozwoli na wydobycie ok. 20 mln m3 gazu/rok. Głębokość odwiertu to ponad 2 900 m. W br. spółka wykonała 24 odwierty w kraju, a na 2021 r. zaplanowano 25 odwiertów. 

PKN Orlen prowadzi prace ws. przejęcia PGNiG. Najpóźniej w Q1 2021 r. do KE trafi wstępny wniosek w tej sprawie. 

PKN Orlen opublikował strategię koncernu do 2030 r. Orlen planuje przeznaczyć na strategiczne inwestycje aż 140 mld PLN, z czego 85 mld PLN trafi na OZE i zaawansowaną petrochemię, podczas gdy pozostałe 55 mld PLN zostanie zainwestowane w obecne aktywa Grupy. Do 2030 r. koncern planuje redukcję emisji CO2 w sektorze energetyki o 33%. Do 2030 r. aktywa energetyczne w OZE wzrosną do 2,5 GW, z czego 1,7 GW w farmach wiatrowych na morzu. Moce elektrowni opalanych gazem wzrosną, w tym czasie, z 1,1 GW do 2 GW. Około 20% spalanego gazu, będzie pochodzić ze złóż własnych.

PGNiG dostosuje strategię energetyczną do unijnej strategii redukcji emisji metanu przedstawionej w połowie października br. Redukcja emisji metanu w rolnictwie odbędzie się dzięki inwestycjom w biogazownie. Do 2030 r. produkcja biogazu z surowców organicznych wyniesie 4 mld m3 gazu. Orlen Południe wykupiło już biogazownię Bioenergy Project (2 MW). Do 2022 r. jednostka zostanie rozbudowana, produkcja biogazu wzrośnie do 7 mln m3 biogazu/rok. 

PSG szacuje, że koszty przyłączenia biogazowni mających produkować ok. 4 mld m3 surowca/rok mają sięgać ok. 10 mld PLN. Najbliższe dwie dekady będą okresem znacznych wydatków ze strony spółki. Wg. szacunków koszt przyłączenia ok. 80 tys. gospodarstw domowych w jednym roku wynosi ok. 1,5 mld PLN. Pierwsze rządowe regulacje wspierające biometan pojawią się najwcześniej w połowie 2021 r. Coraz częściej mówi się także o nowych blokach kogeneracyjnych wykorzystujących odpady, chodzi o produkcję metanu z odpadów rolniczych.

11 grudnia zarząd PGNiG podjął decyzję, że wspólnie z PGE spółka złoży niewiążącą ofertę wykupu polskich aktywów od spółki zależnej od CEZ-u.

URE prowadzi postepowanie ws. taryfy na 2021 r. dla PGNiG OD. Prezes URE poinformował o braku podstaw do podwyższenia taryfy na przyszły rok. 

Podkreśla się, że brak zmiany źródła zasilania, oczekujących na modernizację, lokalnych ciepłowni w kierunku OZE może w niedalekiej przyszłości wiązać się z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi. Kluczową rolę w procesie inwestycyjnym dla kogeneracji mają odegrać samorządy posiadające kompetencje w zakresie oceny lokalnych mierników ekonomicznych.

Total, Shell i Equinor złożyły do polskiego UOKiK wniosek o analizę koncentracji związanej z realizacją w Norwegii projektu Northern Lights. Northern Lights przewiduje budowę magazynu CO2 (tzw. technologia CCS, z ang. Carbon Capture and Storage), zakładającą roczny wolumen zatłoczenia na poziomie 1,5 mln ton CO2.

Veolia Szczytno rozpoczęła prace nad budową projektu wymiany źródła zasilania. Ciepłowni zmieni zasilanie z węglowego na gazowe.