Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 1,3 EUR/MWh. PGNiG zwiększa wydobycie w kraju.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 16,54 – 18,96 EUR/MWh (74,02 – 84,27 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 14,87 – 17,14 EUR/MWh (66,43 – 76,77 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 8 grudnia, zaś najwyższą 15 grudnia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 17,31 EUR/MWh (77,14 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 16,03 EUR/MWh (71,74 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 69 – 86 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 77,26 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 358 GWh.

Do 2030 r. koszty importu węglowodorów do UE mają spaść o 100 mld EUR. Równocześnie import ropy naftowej i gazu ma spaść odpowiednio o 33% i 25%.

Budowa TLNG Calcasieu Pass w USA, mimo epidemii oraz okresu huraganów, wyprzedza harmonogram prac. W ostatnim czasie zamontowano dwa ciągi skraplające. Po 2023 r. Polska ma importować z tego obiektu 1 mln ton LNG (1,35 mld m3 gazu po regazyfikacji). Ostateczna decyzja o budowie projektu zapadnie w 2021 r.

Listopadowy wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wzrósł w skali r./r. o blisko 5% do 11,94 TWh (w październiku br. było to 13,61 TWh). Na RDNg odnotowano 38%-owy wzrost obrotów w skali r./r. do 2,55 TWh (najwyższa wartość od stycznia 2019 ubiegłego roku). Średnia ważona na RDNiBG spadła względem października o 2,40 PLN/MWh do 71,80 PLN/MWh. Cena na RTPG dla kontraktu rocznego z dostawą w 2021 r. spadła o 1,80 PLN/MWh do 69,80 PLN/MWh. Wolumen dla RTPG spadł względem października o 2,1 TWh do 8,7 TWh.

Przedstawiciele Polski i Włoch zorganizowali seminarium na rzecz rozwoju i transformacji energetycznej Polski we współpracy z Włochami.