Rynek

Zasady transformacji energetycznej

W połowie grudnia 2020 r. siedem europejskich firm energetycznych i amerykańska Occidental Petroleum opracowały platformy współpracy w kontekście wspieranie transformacji energetycznej. 

Awangarda światowego zaangażowania proekologicznego niezaprzeczalnie przypada UE. Zmiany nakładają na uczestników rynku energetycznego olbrzymie wyzwania, w związku z czym największe podmioty zawiązały współpracę, która w naszej ocenie przełoży się na ich przewagę nad mniejszymi rywalami.

Zbieżność interesów koncernów polega m.in. na wymianie informacji, co powinno przede wszystkim obejmować sposób raportowania emisji i innych danych związanych z celami proekologicznymi. Ujednolicenia terminologii oraz techniki pomiaru to niezaprzeczalnie ułatwienie dla administracji państwowej, która ww. dane kontroluje – a wygładzenie współpracy z sektorem publicznym obiecuje przewidywalne benefity. Co więcej, wypracowanie określonej praktyki ze strony odpowiednio silnej grupy uczestników rynku może odzwierciedlić się z czasem w oczekiwaniach względem pozostałych przedsiębiorców.

BP, Shell, Eni, Equinor, Galp, Repsol, Shell, Total i Occidental zgodziły się zastosować sześć zasad transformacji energetycznej w ramach działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Poza oczywistymi postulatami o polityce, określono, że współpraca obejmuje także wymianę niektórych kategorii informacji.