Warunki pogodowe

Warunki pogodowe

Komentarz pogodowy

Od połowy do końca grudnia duże amplitudy zmian temperatury. Średnie dobowe temperatury wahały się w granicach od 9 oC do -4 oC. Na początku analizowanego okresu mediany w Polsce zawierały się w przedziale od 1 do 6 stopni, żeby następnie od 22 grudnia zacząć spadać do wartości -1 stopnia, którą odnotowano 27 grudnia. Do końca miesiąca temperatura wzrosła powyżej 1,5 stopnia, jednakże wyniki historyczne sugerują dalsze ochłodzenie na początku stycznia.

W statystycznym ujęciu, temperatura w Polsce była w ostatnich dwóch tygodniach niższa od temperatury w Niemczech w przybliżeniu o 2,1 oC.

W porównaniu do uśrednionej temperatury w analogicznych okresach z ostatnich 10 lat, temperatura w Polsce między 16 a 31 grudnia br. była niższa o 1,5 oC. W pozostałych państwach była niższa o 1,6 oC. Statystycznie najcieplejszym państwem okazały się Węgry, a najchłodniejszym Czechy.