Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 grudnia br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł26 617 GWh, czyli ok. 74%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (10 473 GWh), mniej w IM Kawerna (8 758 GWh) oraz w GIM Sanok (7 386 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 4 940 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 2 087 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 120 GWh oraz odebrano 2 372 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 383 GWh i odebrano 1 109 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 31 557 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 78% (74 TWh), Niemcy 73% (168 TWh), Belgia 78% (7,0 TWh), Francja 69% (91 TWh), Ukraina 62% (198 TWh). Stan napełnienia UE to 74% (832 TWh).

Zatwierdzono taryfy Polskiego LNG (ok. 9% spadku) i Gas Storage Poland (ok. 1,5% podwyżki) na 2021 r. 

Zdaniem Głównego Geologa Kraju, Centralny Magazyn Próbek Geologicznych ma powstać w 2023 r. w Wielkopolsce (koszt na poziomie 49 mln PLN z NFOŚiGW).

W Niemczech w ciągu 2 lat powstanie magazyn wodoru o pojemności 6 ton, dzięki przystosowaniu kawern solnych. Koszt szacuje się na 10 mln EUR (6 mln EUR po stronie władz federalnych).

OSM Ukrainy informuje, że bezpłatne pojemności magazynów gazu, które będą podlegały corocznej procedurze przydziału przepustowości na kolejne 4 lata magazynowe, począwszy od 1 kwietnia 2021 r. wyniesie 7 mld m3.