Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Wzrost cen i spadek obrotów na GET Baltic. Ukraina wykorzystuje maksymalne zdolności techniczne. Podwyżka cen na Ukrainie.

W I poł. stycznia na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 81 transakcji o łącznym wolumenie 502 GWh. Wolumen spadł w porównaniu do I poł. grudnia, kiedy to wyniósł 452 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 18,01 EUR/MWh (wobec 14,87 EUR/MWh w II poł. grudnia). 

Na Ukrainie zmieniono zasady publikacji cen gazu. Średnia cena gazu kształtuje się obecnie na poziomie 8 695 UAH/1000 m3 – 23,12 EUR/ MWh (wobec 6 952 UAH/1000 m3 – 22,81 EUR/ MWh w II poł. grudnia). 

Ukraiński OSP poinformował, że zdolności techniczne nie pozwalają na pokrycie zapotrzebowania na eksport gazu do Polski (max. ok. 13 mln m3) oraz do Węgier. Wykorzystanie sieci jest na tyle duże, że OSP musiał wyznaczyć limit na przesył wewnętrzny oraz przerywać dostawy, żeby sprostać zleceniom tranzytu.

W 2020 r. tranzyt rosyjskiego gazu do Europy przez terytorium UE spadł o niecałe 40%, do 56 mld m3. Równocześnie o ponad 10% wzrósł przesył gazu z Europy na Ukrainę do 16 mld m3.

Z początkiem roku Naftogaz podniósł cenę gazu dla odbiorców indywidualnych o 14% r./r. Anulowano także niższą cenę za wolumen poniżej 100 kWh. Na Ukrainie odbyły się protesty przeciw podwyżkom cen gazu i energii elektrycznej.

Wstrzymano przesył kazachskiej ropy prze Rosję w wyniku przerwy w zaopatrzeniu energii elektrycznej do pomp, za którą odpowiadają zimne temperatury. Fluktuacja dotyczyła m.in. dostaw Transniefti gazociągu Atyrau-Samara. Koncern zamierza zbilansować przerwy do końca miesiąca.

Rosnieft odkrył nowe złoże gazu na Jakucji (ok. 75 mld m3 gazu).

W 2020 r. wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji spadło odpowiednio o 9% i 6%. W 2020 r. eksport gazu przez Gazprom poza Wspólnotę Niepodległych Państw spadnie w skali r./r. o 10% do 180 mld m3. Dostawy Gazpromu na rynku krajowym spadły o ponad 5%, do 223 mld m3. 

Rosyjska prasa podkreśla, że ze względu na wyniki spółki upływająca w maju br. pięcioletnia kadencja prezesa Gazpromu – Aleksieja Millera nie ulegnie przedłużeniu.