Regulacje

Mapa drogowa do zerowej emisji netto 2050

Międzynarodowa Agencja Energii ogłosiła 11 stycznia br., że opracuje pierwszy na świecie kompleksowy plan działania dla sektora energetycznego, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. 

Nowy, specjalny raport „Światowa mapa drogowa do zerowego poziomu netto do 2050 r.” szczegółowo określi, czego potrzebują rządy, firmy i inwestorzy, aby w pełni zdekarbonizować sektor energetyczny i skierować emisje na ścieżkę odpowiadającą wzrostowi temperatury o 1,5 oC. Jest to część serii nowych projektów IEA wspierających wysiłki na rzecz osiągnięcia globalnych celów w zakresie energii i klimatu. Mapa drogowa zostanie opublikowana 18 maja, pozwalając zapoznać się z nią przed planowanym w listopadzie szczytem COP26 w Glasgow. Dziesiątki krajów i wiele czołowych firm już ogłosiło plany obniżenia emisji do zera mniej więcej do połowy tego stulecia, jednak wiele pozostaje do zrobienia, aby przełożyć te ambitne cele na rzeczywistą redukcję emisji. 

Agencja ogłosiła również, że ożywienie międzynarodowej współpracy energetycznej będzie głównym tematem drugiego szczytu IEA ws. przejścia na czystą energię. Z początkiem miesiąca ogłosiła powołanie nowej globalnej komisji pod przewodnictwem premiera Danii. 

Specjalne projekty IEA na 2021 r. obejmują również publikację bieżących danych dotyczących globalnych emisji metanu, wraz ze szczegółowym przewodnikiem dla decydentów i organów regulacyjnych. Aby pomóc krajom i firmom dobrze przygotować się do przyspieszenia wdrażania nowych technologii, IEA przygotuje w kwietniu raport na temat roli minerałów w przemianach na czystą energię. Agencja opublikuje również specjalny raport na temat finansowania transformacji czystej energii w gospodarkach rozwijających się, który zostanie opracowany we współpracy z Bankiem Światowym i Światowym Forum Ekonomicznym (WEF), a następnie opublikowany na specjalnym dorocznym spotkaniu WEF 2021 w Singapurze pod koniec maja.

Nowa IRIESP

5 stycznia Prezes URE zatwierdził wersję 28 IRIESP, która uwzględnia częściowo sugestie składane przez uczestników rynku od czerwca 2020 r. odnośnie do zbyt ogólnych regulacji. Nowelizacja wydaje się odpowiadać części zgłoszonych zastrzeżeń, lecz wprowadza również ograniczenia. Wzrasta funkcjonalność GIIP. Akt wchodzi w życie 1 lutego.

Dookreślenia dotyczą m.in.: sposobu ustalania parametrów technicznych modernizowanych stacji gazowych, zasad zamawiania przepustowości w okresie rozruchu technologicznego odbiorcy, wymogów wniosku o przydział przepustowości na zasadach rozruchu technologicznego, minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej przepustowości, okresu trwania rozruchu, definicję pojęcia usługi wirtualnego przesyłania zwrotnego, sposobu wprowadzania ograniczeń przepustowości na zasadach ciągłych

Pozostałe przepisy odnoszą się do: usystematyzowania kwestii rodzajów przepustowości na zasadach przerywanych, składania wniosku o określenie warunków przyłączenia poprzez SWI, standaryzacji wzorzec umowy o przyłączenie, obowiązku informacyjnego ZUP względem OSP w zakresie właścicielstwa paliwa wyprowadzanego w punktach wyjścia poza Polskę (w ujęciu miesięcznym).

Ponadto, OSP w trybie Pilnych Komunikatów Rynkowych będzie ogłaszał na GIIP wiadomości istotne z perspektywy stabilności przesyłu, np. o ograniczeniach przepustowości danego punktu, odsprzedaż przepustowości zasadniczo będzie odbywać się na platformie wskazanej przez OSP, wskazano powody odrzucenia prognozy transportowej OSD.