Rynek

Europejski rynek energii w Q1 br.

Europejski rynek gazu na początku roku obserwował  gwałtowny skok cen. Silnemu wzrosły ceny spotowe LNG. Niskie temperatury Europie oraz ograniczony dostęp do LNG przyniosły rekordowe skoki.

Wśród kilku czynników kształtujących, warto przede wszystkim wymienić wzrost kontraktów terminowych uprawnień emisji CO2 z dostawą na grudzień 2021 do 34,25 EUR/t. Natomiast ceny uprawień w Q1 br. powinny oscylować wokół 30 EUR/t. 

Naszym zdaniem na drugim miejscu powinno wskazać się kwestię tego, czy europejscy OSP będą w stanie sprostać popytowi w przypadku utrzymujących się niskich temperatur. Obecnie ładunki LNG są kierowane do Azji, aby jak najlepiej wykorzystać wysokie ceny spotowe JKM. Wobec tego tradycyjni dostawcy pokryją zimowy skok konsumpcji. Prawdopodobnie dostawy z Norwegii ulegnie wahaniom w Q2 wskutek planowanych prac konserwacyjnych.