Rynek detaliczny gazu

Nowe koncesje PGNiG w Norwegii. Modernizacje bloków gazowych. Podwyżka taryfy PSG. 

Prezes URE zatwierdził podwyższoną taryfę dystrybucyjną PSG. Ceny uległy nieznacznym wzrostom od ok. 4%. Cena dla gospodarstw domowych wzrośnie średnio o ok. 1,5%. Dla gospodarstw domowych ogrzewanych tym paliwem oznacza to podwyżkę rzędu lekko ponad 3 PLN/miesiąc. Nowa taryfa obowiązuje do końca grudnia 2020 r.

Strategia wodorowa kraju obejmie perspektywę rozwoju do 2040 r. Dokument ma uwzględniać 6 celów: wdrożenie nowych technologii (m.in. power to gas dla małych stacji – 1 MW), wykorzystanie wodoru w transporcie, redukcję emisji CO2 w przemyśle, stworzenie sieci dystrybucyjnej wodoru i wreszcie przedstawienie spójnej legislacji wspierającej cały proces. Z początkiem stycznia Portugalia objęła prezydencję w Radzie UE. Portugalczycy są zwolennikami nacisku na energetykę opartą na zielonym wodorze. Polacy i Niemcy zakładają, że ważną rolę w transformacji energetycznej odegra gaz, jako paliwo przejściowe. 

Coraz więcej podmiotów bierze aktywny udział w modernizacji jednostek w kierunku spalania niskoemisyjnego wodoru. Działania te wspiera UE. Obecnie trwają prace nad konstrukcją turbin zdolnych do spalania 100%-owego wodoru. Nieliczna w Polsce infrastruktura pozwala na spalanie mieszanki gazu ziemnego oraz wodoru. Trudności konstrukcyjne wynikają z właściwości wodoru.

Inwestycje PKN Orlen sięgają historycznych szczytów. Koncern ma inwestować rocznie ok. 8 – 9 mld PLN. Prócz inwestycji w rafinerie, sektor energetyczny i innowacje Orlen planuje skupić się także na detalu. Prócz budowy koncernu multienergetycznego inwestycje mają mieć charakter kompleksowy i obejmować wszystkie filary działalności koncernu. 

PGNiG zakłada współpracę z innymi podmiotami przy budowie energetyki wodorowej kraju. Spółka wskazuje na konieczność umiejętnego wykorzystania gazowej infrastruktury przesyłowej i magazynowej. GK PGNiG zapowiedziało już na Q1 br. rewizję obecnej strategii na lata 2017 – 2022, z perspektywą do 2026 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło postępowanie na opracowanie innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Innowacyjna biogazownia”. Budżet projektu wynosi 30 mln PLN. Wnioski można składać do 8 lutego 2021 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że do 2040 r. udział węgla w miksie energetycznym kraju spadnie do przedziału 11-28%. W perspektywie dwudziestoletniej oznacza to zamknięcie ok. 70% przestarzałych bloków. Do 2030 r. na ten cel zostanie przeznaczonych co najmniej 60 mld PLN. Wkrótce zostaną opublikowane unijne statystyki dot. udziału OZE w miksach energetycznych krajów członkowskich. 

NFOŚiGW uruchomił projekt dofinansowań dla samorządowych zakupów zeroemisyjnych środków transportu miejskiego. Budżet programu wynosi 1,5 mld PLN, z czego 1,3 mld PLN na dotacje i 200 mln PLN na pożyczki. Dotacje mogą wynieść nawet 80% całkowitych kosztów. 

Z końcem grudnia z elektrowni Dolna Odra wycofano z użytku bloki węglowe nr 1 i 2. Spadek produkcji mocy wyniesie 454 MW. Powodem jest: zakończenie usługi Inwestycyjnej Rezerwy Zimnej, wiek bloków oraz brak nowych umów mocowych na te bloki. Kocioł K1 będzie przez pewien okres stanowił awaryjne źródło pary. PGE wskazuje, że ubytki w mocy zostaną zrekompensowane pracą Elektrowni Turów (496 MW), która ma zostać uruchomiona w tym roku. Już w 2023 r. w elektrowni Dolna Odra zostaną uruchomione dwie jednostki gazowe o łącznej mocy aż 1 340 MW i pozwolą na zasilenie ok 2,5 mln gospodarstw domowych. Równocześnie PGE zapowiedziało inwestycję w nowy blok gazowy o mocy 800 MW w Elektrowni Rybnik. Do końca przyszłego roku zostanie wyłączonych 7 dotychczasowych bloków węglowych o mocy 1 800 MW. 

Click here to change this text