Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 3,2 EUR/MWh. Statystyki obrotu na TGE w 2020 r. PGNiG i TGE podejmują współpracę przy stworzeniu krajowego rynku biometanu. 

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 20,30 – 26,59 EUR/MWh (92,25 – 120,28 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 17,75 – 21,42 EUR/MWh (78,98 – 96,95 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 6 stycznia, zaś najwyższą 12 stycznia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 22,49 EUR/MWh (101,96 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 19,28 EUR/MWh (86,69 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 75 – 98,9 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 102,03 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 341 GWh.

TGE opublikowało wyniki obrotu za 2020 r. Obrót gazem ziemnym wzrósł względem 2019 r. o 3,5%, do 151,1 TWh, jest to historyczny rekord Giełdy. Największy wzrost odnotowano na RDNg i na rynku spot, odpowiednio: wzrost o 17% (do 19,94 TWh) i o 14% (do 25,82 TWh). Mniejszy wzrost odnotowano na RDB – wzrost o 3% (do 5,88 TWh) i na rynku terminowym – wzrost o 2% (do 125,3 TWh). Średnioważona cena na RDNiBg spadła w skali r./r. o 15,6 PLN/MWh (do 57,1 PLN/MWh). Cena kontraktu Y+1 spadła o blisko 21 PLN/MWh (do 69,2 PLN/MWh).

12 stycznia PGNiG i TGE podpisały porozumienie o współpracy przy budowie krajowego rynku biometanu. 

Z początkiem roku IRGiT (Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych) uzyskała członkostwo w międzynarodowym stowarzyszeniu CCP12, które zrzesza 60 izb rozliczeniowych, podczas gdy liczba jego członków wynosi tylko 37.

7 stycznia PGNiG odebrało czwartą dostawę LNG w terminalu w Kłajpedzie. Dostawa wyniosła 3 tys. m3 (w sumie 12 tys. m3). W ciągu ostatnich 9 miesięcy Terminal opuściło 250 cystern z LNG (łącznie 4 tys. ton surowca).