Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 stycznia br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 23 674 GWh, czyli ok. 66%. Najwięcej surowca znajduje się w IM Kawerna (8 442 GWh), mniej w PMG Wierzchowice (8 384 GWh) oraz w GIM Sanok (6 848 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 3 954 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 2 745 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 10 GWh oraz odebrano 2 928 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 149 GWh i odebrano 4 078 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 27 628 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 66% (63 TWh), Niemcy 59% (134 TWh), Belgia 59% (5,3 TWh), Francja 54% (71 TWh), Ukraina 58% (187 TWh). Stan napełnienia UE to 63% (706 TWh).

Od połowy grudnia w magazynie Haidach (DE) dostępne jest 6 pakietów do sprzedaży z wolumenem, stopniem zatłaczania i poboru na zasadach przerywanych na Q1 2021 r. Całkowita robocza objętość gazu wynosi 144 GWh, moc zatłaczania i odbioru 1,5 GWh/h. Wolumen na zasadach przerywanych może być wykorzystany do poziomu magazynowania 95% – powyżej tego odbiorca jest zobowiązany do odbioru gazu. Oprócz stałej opłaty za magazynowanie zgodnie z ofertą, zostanie wniesiona opłata zmienna w wysokości 0,35 EUR/MWh od zatłaczanej ilości.

W związku z Brexitem, SSE Gas Storage zakończył z dniem 01.01.2021 raportowanie danych za pośrednictwem AGSi+. Wszystkie starsze dane zgłoszone dla UGS Aldbrough I i UGS Atwick pozostaną dostępne.