Niemcy

Niemcy

Utrzymanie średniego poziomu cen. Uniper konsekwentnie zaangażowany w NS2. Nowe fakty ws. wodoru. 

W II połowie stycznia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 18,80 – 20,92 EUR/MWh (poprzednio 17,20 – 25,96 EUR/MWh), a na GASPOOL 18,65 – 20,90 EUR/MWh (poprzednio 17,30 – 25,82 EUR/MWh). Zarówno na NCG, jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 22 stycznia, a najwyższą w dniu 25 stycznia. Średnia cena dla Niemiec w II połowie stycznia br. wyniosła 19,81 EUR/MWh, w I poł. stycznia było to, także 19,81 EUR/MWh.

Uniper potwierdza pozytywne zaangażowanie oraz wiarę w realizację i zakończenie budowy NS2. Spółka informuje o braku informacji ws. możliwości nałożenia amerykańskich sankcji. Spółka negatywnie ocenia zastrzeżenia raportu ministerstwa finansów ws. wykorzystania sieci gazowej do przesyłu wodoru. Rząd przejawia poważne zastrzeżenia do przesyłu wodoru gazociągami, podnosząc zastrzeżenia do kwestii efektywności energetycznej. Taka ocena może oznaczać brak dofinansowań ze środków UE. Spółce zależy na przesyle magistralą NS2 wodoru, który miałby następnie zostać wykorzystany w ciepłownictwie. 

PE zaakceptował zaproponowany przez KE projekt zezwolenia na produkcję w okresie przejściowym do czasu upowszechnienia się źródeł produkcji zeroemisyjnej, wodoru z gazu ziemnego,. Do tego czasu produkcja wodoru musi odbywać się w efektywny sposób, tak aby w momencie przejścia na zero emisyjne źródła nagłe zaprzestanie produkcji wodoru z gazu ziemnego nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji.

25 stycznia Rada Europejska (RE) uchwaliła stanowisko ws. dyplomacji klimatyczno-energetycznej oraz realizacji polityki Zielonego Ładu. RE wzywa do zaprzestania inwestycji w paliwa kopalne. 

Hamburska miejska spółka ciepłownicza podpisała z Shellem, Mitsubishi i Vattenfallem list intencyjny ws. budowy stacji elektrolizy wodoru o mocy 100 MW. Spółki będą się starać o wpis jednostki na Listę Projektów Wspólnego Zainteresowania UE. Produkcja może ruszyć w 2025 r.

Norweski państwowy fundusz majątkowy sfinalizował transakcję sprzedaży ostatnich aktywów gazowych i naftowych (za ok. 6 mld USD). Wartość funduszu wynosi bilion USD.

OSP energii elektrycznej 50Hertz (Niemcy) i Energinet (Dania) podpisali list intencyjny dot. współpracy przy utworzeniu morskiego bałtyckiego hubu energetycznego – Bornholm Energy Island. 

20 stycznia Prezydent USA zarządził ponowne przystąpienie USA do paryskiego porozumienia klimatycznego. Procedura powrotu zajmie ok. miesiąca.

Niemiecki sektor energetyczny przewiduje znaczny wzrost wymiany urządzeń dokonujących konwersji gazu ziemnego. Na 2021 r. planowana jest wymiana ok. 570 tys. urządzeń odpowiedzialnych za konwersję L-Gas (gazu niskokalorycznego) na H-gas (gaz wysokokaloryczny). Szacuje się, że do 2030 r. ilość przekonwertowanych urządzeń domowych wyniesie 5 mln.