Rynek

Ceny LNG w 2021 r.

Zgodnie z danymi IEA, ceny LNG w br. nie powrócą do poziomu sprzed pandemii, a wahania na przełomie 2020 i 2021 r. klasyfikuje się jako przejściowe.

Globalny popyt na gaz powinien wzrosnąć o niemal 3%, czyli wciąż poniżej wolumenu wykorzystania przed początkiem pandemii, która zaczęła się w 2019 r. Za przewidywaniami odnośnie do wolumenu oczywiście podąża prognoza dot. cen LNG. Intensywność zużycia powinna w głównej mierze zależeć od najbardziej energochłonnych konsumentów, czyli przemysłu na Dalekim Wschodzie. 

Prawdopodobny szczyt sezonowego zapotrzebowania wywindował ceny LNG na rynku Dalekiego Wschodu o około 10% – ceny spor na JKM osiągnęły 32,50 USD/mmBtu. Na podstawie danych przedstawionych przez IEA można jednak wnioskować, że wspomniana podwyżka dotyczy jedynie okresu wzmożonego zapotrzebowania, natomiast przez czynnik nieprzewidywalności pandemii oraz rozłożenia w czasie skutków administracyjnych – brakuje przesłanek wnioskowania o definitywnym powrocie cen do stanu sprzed pandemii.

Transformacja energetyczna ZEA

Zjednoczone Emiraty Arabskie, jako trzeci producent grupie OPEC, wykazują dużą aktywność związaną z celami klimatycznymi oraz gospodarką wodorową.

Ambicja ZEA zakłada wybicie się na dominującą pozycję na rynku przez przyspieszenia wydobycia ropy naftowej. ADNOC, największy producent energii w kraju, planuje zwiększenie zdolności produkcyjnych z 4 do 5 mln b/d do 2030 roku. Jednocześnie wskazuje na zamiar zmniejszenia w tym samym czasie emisji gazów cieplarnianych o 25%. Transformacja uwzględni m.in. nowoczesne zarządzanie magazynami (ograniczenie emisji metanu), większe oszczędności wody, wykorzystanie sztucznej inteligencji do zmniejszenia energochłonności, ale także czynnik współpracy międzynarodowej. 

Działanie na rzecz ekologiczności w tym przypadku zdecydowanie podkreśla realność perspektywy wprowadzenia podatku węglowego w UE. Zgodnie z danymi IEA, ślad węglowy ZEA (20 mln ton CO2/mieszkaniec) wynosi pięciokrotność światowej średniej (4,4 mln ton CO2/mieszkaniec). 

Bezpośrednie działania dla zmniejszenia emisji to rozbudowa zdolności utylizacji do 5 mln ton rocznie do 2030 r.. Emiraty prowadzą także inwestycje w zielony, jak i niebieski wodór, a na potrzeby zwłaszcza zielonego wodoru trwa koordynacja administracji. W bieżących planach znajduje się krajowa mapa drogowa związana z wykorzystaniem wodoru przez podmioty publiczne. Natomiast w perspektywie następnych 30 lat ZEA wyznacza postulat pozyskiwania 50% energii z tzw. czystych źródeł, w tym z elektrowni atomowych.