Rynek detaliczny gazu

PGNiG i Lotos z nowymi koncesjami na wydobycie gazu i ropy w Norwegii. Kolejne projekty zmian legislacyjncyh. Rozwój polskich OZE.

19 stycznia br. Kancelaria Premiera przedstawiła projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwu Klimatu i Środowiska przyznano za zadanie kształtowanie i prowadzenie gospodarki neutralnej klimatycznie. Planuje się również wyodrębnienie nowych działów administracji, w tym geologii. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obecnie trwają prace opiniodawcze. 

Rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada szerszy udział i zakres praw społeczeństwa i organizacji ekologicznych przy projektach mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane jest wprowadzenie możliwości wstrzymania inwestycji, czy wstrzymania przez sąd administracyjny decyzji środowiskowej (na wniosek).

14 stycznia Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji projekt Polskiej Strategii Wodorowej (o 6 celach strategii pisaliśmy w poprzednim wydaniu Monitora). Wg szacunków, do 2030 r. w Polsce powstanie 2 GW mocy zainstalowanych w elektrolizę do produkcji wodoru. Dla porównania Niemcy planują do tego czasu wybudować ok. 2,5 razy więcej. Do połowy i do końca dekady państwo przeznaczy 2 i 15 mld PLN dofinansowania na projekty wodorowe. Projekt strategii nie określa prognozowanego poziomu redukcji CO2.

W prasie nabrzmiewa krytyka budowy polskiej elektrowni atomowej. Zwolennicy projektu wskazują, że budowa przyczyni się do redukcji emisji CO2. Demontowane są również argumenty o możliwości ataku cybernetycznego, ze względu na to, iż takie projekty są zazwyczaj odcięte od sieci. Przeciwnicy projektu podnoszą problematykę utylizacji radioaktywnych odpadów.

Norweski rząd przyznał PGNiG Upstream Norway, w ramach każdorocznej rundy koncesyjnej, 4 nowe koncesje na Norweskim Szelfie. Chodzi o PL 1123 i PL 1124 znajdujące się na Morzu Norweskim oraz PL 1088 i PL 146B położone na Morzu Północnym. W zależności od koncesji, przypadający spółce udział wynosi od 12 do 30%. Natomiast Lotos Exploration and Production Norge otrzymało 3 nowe koncesje: PL1098 (50% udziałów) oraz PL1099 (30%) i PL1091 (20%). Spółki posiadają obecnie po 36 i 29 koncesji.

PKN Orlen rozpoczął pierwsze własne wydobycie gazu ziemnego w projekcie Bystrowice. Dotychczasowa produkcja ze złoża wyniosła 2 mln m3. Koncern zapowiada kolejne prace poszukiwawcze. 

PGNiG opublikowało wstępne wyniki za Q4 2020 r. W całym 2020 r. spółka wydobyła 4,5 mld m3 gazu ziemnego. Z powodu epidemii krajowa produkcja gazu spadnie w przyszłym roku i dopiero w 2023 r. zacznie wzrastać. Wyniesie wtedy 4 mld m3. Do 2023 r. wzrośnie jednak wydobycie gazu w całej Grupie PGNiG do ok. 5,3 mld m3 gazu. 

Na przełomie 18 i 19 stycznia br. PGNiG odnotowało rekordowy wolumen dostaw gazu ziemnego do odbiorców spółki – 81 mln m3 (911 GWh). Stanowi to wzrost względem rekordu z 2018 r. o 2 mln m3. Powodem rekordowego odbioru był spadek temperatur, który uwarunkował wzrost zużycia surowca przez gospodarstwa domowe. 

PGNiG zapowiedziało poprawę efektywności energetycznej kopalni Dębno. Redukcja energii elektrycznej i gazu ziemnego ma wynieść w skali roku 7 tys. MWh, co pozwoli na redukcję kosztów do wysokości 0,5 mld PLN. 

W 2020 r. sprzedaż LNG na małym rynku wzrosła względem 2019 r. o 50% do 60 tys. ton LNG. W 2020 r. zabunkrowano blisko 3 400 ciężarówek, a od 2016 r. w sumie 10 tys.

PGNiG wyznaczyło 4 zasadnicze cele do realizacji na 2021 r. Spółka planuje rozwój w sektorze wodoru, biometanu, transformacji energetyki gazowej oraz produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. W ciągu kilku miesięcy PGNiG ma przedstawić zasady modelu franczyzowego przy rolniczej produkcji biometanu. 

Gaz System otrzymał decyzję środowiskową ws. gazociągu przyłączeniowego DN 700 do elektrowni Dolna Odra. Gazociąg o długości 63 km ma zasilić 2 planowane bloki gazowo-parowe o mocy 1340 MW.

Wałbrzych zdecydował o planach dla komunikacji miejskiej. Ze względu na topografię miasta autobusy elektryczne są droższe od gazowych i spalinowych przez co miasto w nie zainwestuje. Wałbrzych postawi na wodór. Inwestycje w latach 2021 – 2025 wyniosą 91 mln PLN. 

Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły wnioski z 33 miast na zakup w sumie 431 zeroemisyjnych pojazdów komunikacji miejskiej. 

Projekty budowy wysokosprawnej kogeneracji w Grajewie, Drzonowie i Marcinkowicach otrzymają dofinansowanie w ramach środków UE w sumie na kwotę 25 mln PLN. Całkowita wartość projektów wyniesie 48 mln PLN. Każdy z projektów ma zostać oddany do użytku przed końcem 2023 r.