Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Utrzymanie średniego poziomu cen gazu. Amerykanie zwiększą zdolności eksportowe LNG. 

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 21,24 – 23,33 EUR/MWh (96,58 – 105,91 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 20,30 – 26,59 EUR/MWh (92,25 – 120,28 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 27 stycznia, zaś najwyższą 24 stycznia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 22,48 EUR/MWh (101,86 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 22,49 EUR/MWh (101,96 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 75 – 98,9 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 101,16 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 403 GWh.

Amerykańskie Venture Global CP 2 LNG oraz Venture Global CP Express wystąpiły o zgodę administracyjną na budowę kolejnego TLNG. Jednostka o rocznej mocy 20 mln ton/rok powstanie blisko już będącego w budowie terminala Calcasieu Pass. Przy jednostce powstanie także elektrociepłownia o mocy 1 400 MW. Jednostka mogłaby zostać oddana do użytku w 2026 r.

TGE zawarło z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej porozumienie o współpracy przy rozwoju obrotu energią elektryczną pochodzącą z OZE. Do końca czerwca br. ma zostać przygotowany raport zawierający pakiet rozwiązań giełdowych polepszających obrót energią z OZE. 

Z początkiem stycznia br. TGE wprowadziło na rynek terminowy gazu ziemnego pilotażowy projekt Maker-Taker. Celem programu jest zmniejszenie spreadów rynkowych dla instrumentów rynku. Próbny projekt będzie prowadzony do końca czerwca br.

Data uruchomienia Multi-NEMO Arrangement (MNA) w Polsce uległa wydłużeniu z dnia 2 lutego br. na dzień 9 lutego br.

18 stycznia br., po zakończeniu procesu konsultacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydłużyło do 31 stycznia br. termin konsultacji publicznych ws. projektu budowy polskiego hubu gazowego.