Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Ograniczenie wydobycia ze złoża Groningen w zależności od temperatury. Koniec open-season dla TLNG w Zeebrugge.

W I połowie lutego br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 18,58 EUR/MWh – o 1,83 EUR/MWh mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 20,41 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 15 lutego br., wyniosła ona 17,70 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 20,73 EUR/MWh, odnotowano ją 9 lutego.

ME Holandii poinformowało o planach utrzymania poziomu redukcji wydobycia ze złoża Groningen, pod warunkiem utrzymania się średniorocznych temperatur. Przyszłoroczny poziom planowanego wydobycia został już zmniejszony z 15,9 mld m3 gazu do 11,8 mld m3 gazu. Produkcja gazu zakończy się do 2022 r. Również latem 2022 r. parlamentarna komisja śledcza ma rozpocząć przesłuchania kluczowych świadków, w tym ME Holandii.

Fluxys zakończyło procedurę open-season dla projektu rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych TLNG w Zeebrugge. W ramach procedury zgłoszono zapotrzebowanie na dodatkowe 6 mln ton LNG/rok. Spółka podjęła decyzję o rozbudowie, która ma zostać zakończona do 2026 r.

Wraz z transformacją energetyczną i porzucaniem gazu ziemnego jako źródła energii konsekwentnie spada liczba użytkowników końcowych tego surowca. W związku ze spadkiem liczby odbiorców ACM zezwoliło GTS na podwyższanie taryfy przesyłowej gazu ziemnego, celem niwelacji rosnących po jego stronie kosztów transportu.

Uniper i Port w Rotterdamie rozpoczęły prace na studium wykonalności ws. budowy dużego zakładu produkcji zielonego wodoru w Maasvlakte. Do 2025 r. partnerzy planują budowę jednostki o mocy 100 MW, z możliwością jej rozbudowy do 500 MW mocy. Studium wykonalności zostanie ogłoszone w połowie br. Coraz częściej podkreśla się konkurencyjność wodoru względem gazu ziemnego, ze względu na uwalnianie przez wodór wyższych temperatur. 

Począwszy od lutego br. holenderski Titan LNG wyczarterował trzeci statek do bunkrowania LNG o nowej nazwie Green Zeebrugge LNG. Jednostka o pojemności 5,2 tys. m3 została wyczarterowana od NYK Line. Do 2023 r. spółka zamierza wyczarterować kolejny, będący obecnie w budowie, statek do bunkrowania o pojemności 8 tys. m3.

Z powodu Brexitu ICE zapowiedziało, że w Q2 2021 r. opuści Londyn i przeniesienie się na holenderską giełdę do Amsterdamu w celu handlu europejskimi opcjami i kontraktami terminowymi na emisje dwutlenku węgla.

W przeciągu ostatniego okresu odnotowano spadek cen gazu. 12 lutego średnia cena LNG dla regionu południowo-wschodniej Azji wyniosła 6,90 USD/mmBtu. Stanowi to spadek o 0,3 USD/mmBtu względem pierwszego tygodnia miesiąca. Niższe ceny są spowodowane malejącym zapotrzebowaniem. Traderzy wskazują, że na rynku zawiera się jedynie pojedyncze transakcje. Na spadek popytu wpływają również uwarunkowania pogodowe. Prognozy pogody dla dwóch największych importerów LNG – Chin i Japonii, przewidują temperatury powyżej średniorocznych wartości. Wywołuje to tym większy wpływ na rynek, o ile w styczniu zakontraktowano już pewne wolumeny dostaw na marzec. Wg. niektórych doniesień istnieją szanse na ponowne przekierowanie części dostaw amerykańskiego LNG z powrotem do Europy, celem zapełnienia magazynów. Azjatyckie zdolności magazynowe są mniejsze od europejskich. Spread cenowy pomiędzy Azją a TTF wynosi ok. 0,60 EUR/mmBtu.

Natural Gas World zwraca uwagę na potencjał znacznego wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w Hiszpanii. Obecne źródła produkcji energii z OZE nie są w stanie wypełnić luki w produkcji po rezygnacji z węgla i atomu.

Wg. analiz MRFR rynek autonomicznych pojazdów napędzanych na gaz ziemny wzrośnie w okresie od 2017 r. do 2033 r. o 6%.