Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Znaczny wzrost cen i obrotów na GET Baltic. Gazprom zwiększa sprzedaż. Wyeksploatowanie złóż na Ukrainie.

W I poł. lutego na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 131 transakcji o łącznym wolumenie 861 GWh. Wolumen wzrósł w porównaniu do II poł. stycznia, kiedy to wyniósł 471 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 21,56 EUR/MWh (wobec 17,28 EUR/MWh w II poł. stycznia). 

Na Ukrainie zmieniono zasady publikacji cen gazu. Średnia cena gazu kształtuje się obecnie na poziomie 7 787 UAH/1000 m3 – 26,05 EUR/ MWh (8 195 UAH/1000 m3 – 22,28 EUR/ MWh w II poł. stycznia). 

Gazprom prezentuje wyniki za styczeń br. – sprzedaż w Europie, w tym w Turcji, wyniosła 19,4 mld m3 gazu (wzrost o 46% r./r.). W Polsce sprzedaż gazu wzrosła o 90%, a w Niemczech o 32%.

Szacuje się, że Ukraina dysponuje obecnie do ok. 10% swoich historycznych złóż gazu, dlatego w jej krajowa produkcja średnioterminowo powinna zamknąć się w 6 mld m3 gazu/rok. Obecne zużycie wynosi około 13 mld m3 gazu/rok, w związku z czym powstaje pytanie o kierunki importu gazu, przy czym Polska może częściowo ma już swój udział. Atrakcyjność Ukrainy tkwi przede wszystkim w znacznych zdolnościach magazynowych – w 2020 r. zachodnie podmioty przetrzymywały tam do 10 mld m3 gazu. Ukraiński OSM przedstawiał jednak informacje o rozpatrywaniu się wygaszenie niektórych magazynów, dlatego można wnioskować, że nie powinniśmy spodziewać się gwałtownych wzrostów zapotrzebowania na usługi przestarzałych magazynów na Ukrainie.

Ukraiński OSP tranzytował w styczniu br. średnio 125 mln m3 rosyjskiego gazu ziemnego dziennie. W przybliżeniu o 8% zmniejszył się ten poziom na początku lutego b.

O 15% zwiększyła się prognozowanej przez Gazprom średniej ceny gazu ziemnego w br. – z dotychczasowych 170 do 200 USD/1000 m3. Na takie przewidywania na pewno złożył się skok cen w związku ze znacznie chłodniejszą pogodą w Europie, podczas której Gazprom sprzedał aż 19 mld m3 gazu (wzrost o 45% r./r.).

Rosyjski rząd pracuje nad nowelizacją, która zwiększyłaby eksport gazu w postaci LNG, dzięki łatwiejszemu dozwoleniu eksportu gazu z rosyjskich złóż arktycznych.