Niemcy

Niemcy

Uniper nawiązuje współpracę z Novatekiem. Aukcja uprawnień do emisji na EEX. Wątpliwości co do sprzedaży TenneT.

W I połowie lutego br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 17,67 – 21,04 EUR/MWh (poprzednio 18,80 – 20,92 EUR/MWh), a na GASPOOL 17,82 – 21,14 EUR/MWh (poprzednio 18,65 – 20,90 EUR/MWh). Zarówno na NCG, jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 4 lutego, a najwyższą w dniu 9 lutego. Średnia cena dla Niemiec w I połowie lutego br. wyniosła 18,79 EUR/MWh, w II poł. stycznia było to 19,81 EUR/MWh.

Zdaniem prezesa Unipera, zapotrzebowanie na wodór w Niemczach przewyższa podaż. Uniper podpisał z Novatekiem porozumienie o przeprowadzenie badań pod kątem wykorzystania perspektywicznych dostaw wodoru z Rosji.

Polska aukcja uprawnień do emisji na EEX wytypowała cenę na poziomie 38 EUR, ponieważ oferowano 2 575 tys. uprawnień, przy zapotrzebowaniu na poziomie 4 907 tys. uprawnień.

Zauważono szansę na sprzedaż holenderskiej TenneT prywatnym inwestorom. Przedstawiciel holenderskiego rządu poinformował, że wobec braku porozumienia co do kontroli pakietu większościowego, wstrzymano rozmowy z rządem Niemiec w sprawie przejęcia przez nich firmy operatorskiej. Cel sprzedaży to m.in. zgromadzenie funduszy na projekty związane z OZE.

W Niemczech trwa wypracowywanie stanowiska w sprawie przyszłości wykorzystania gazu ziemnego. Chociaż gaz odpowiada za około 25% krajowego miksu energetycznego, lobby proekologiczne na łamach Der Spiegel skłania do wykorzystania go jedynie w kategorii paliwa przejściowego. Pomimo tego, że Niemcy zużywają relatywnie dużo węgla, mogą wybrać inny model konwersji niż USA, które historycznie ograniczyło swoją emisję dzięki gazowi ziemnemu.

Niemieckie zdolności ulokowane w OZE powinny osiągnąć 130 GW pod koniec 2021 r. Krajowi OSP przewidują jednak, że żeby sprostać celom ekologicznym oraz spodziewanemu wzrostowi zużycia energii – do 2035 r. należy zainstalować przynajmniej 230 GW. Należy to również uzupełnić o informację, że do 2022 r. planuje się zamknięcie elektrowni atomowych, a do 2038 r. także elektrowni węglowych. Mieści się w tym również cel cząstkowy na 2030 r., o udziale OZE w krajowym miksie na poziomie 65% (do 2035 r. powinno to być co najmniej 70%).

Przyspieszenie zamknięcia złoża Groningen skłania niemieckich konsumentów na holenderskim przygraniczu do przystosowania lub zmiany urządzeń zużywających gaz – potencjalne zmiany mogą objąć nawet 5 mln urządzeń przystosowanych do wykorzystania niskokalorycznego gazu wydobywanego z Groningen, do spalania wysokokalorycznego gazu, który jest bardziej popularny. Transformacja może trwać nawet 9 kolejnych lat.

Korea National Oil Corp zamierza spieniężyć swoje aktywa odnośnie do gazu i ropy naftowej wydobywanych na Morzu Północnym. Decyzja wiąże się częściowo z zadłużeniem koncernu.