Rynek

Modernizacja indyjskiej energetyki

Najnowsze opracowania IEA wskazują obiecujące warianty długoterminowego rozwoju Indii.

IEA opublikowała raport pt. „India Energy Outlook 2021”, który analizuje możliwe scenariusze rozwoju energetycznego Indii do 2040 r. Ponieważ Indie skupiają w przybliżeniu trzy razy większą populację niż UE, ze znacznie większym potencjałem do wzrostu – decyzje podjęte przez Nowe Delhi nie pozostaną bez wpływu na światową gospodarkę energetyczną. Koszt transportu dóbr z Chin potrzebnych przy modernizacji energetyki z oczywistych względów jest dla Indii niższy niż dla UE.

Jedne z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy przypisuje indyjskiej energochłonności miejsce wśród głównych czynników odpowiadających za wzrost globalnej konsumpcji energii. Szacunkowy kapitał na inwestycje w tym sektorze to 1,4 bln USD w perspektywie następnych 20 lat. W 2019 r. przewidywano wzrost zużycia energii do 2030 r. na poziomie 50%, natomiast z uwzględnieniem korekcyjnej polityki w związku z epidemią COVID-19 bardziej aktualne analizy podają 35%. Dla porównania: w ciągu 20 lat od 2000 r. zapotrzebowanie Indii zwiększyło się dwukrotnie. Wtedy jednak tylko 20% stworzonych zdolności nie pochodziło z ropy naftowej, węgla, czy biomasy stałej.

Potencjał w rozwój energetyki gazowej w Indiach dostrzegł m.in. Shell, który jest właścicielem tamtejszego terminalu LNG w Hazira (5 mln ton rocznej zdolności). Koncern zainwestował w kołowy transport LNG, ponieważ trudne uwarunkowania geograficzne wykluczają ekonomiczność poprowadzenia niektórych gazociągów. Indyjski rząd zamierza zainwestować w 1 tys. stacji LNG do 2025 r.