Rynek detaliczny gazu

Szacunkowy koszt transformacji energetycznej w Polsce. Nowe odkrycia na Podkarpaciu. Wzrost sprzedaży CNG.

Wg. szacunków Konfederacji Lewiatan transformacja energetyczna Polski, w ciągu najbliższych 20 lat, to koszt rzędu 1,6 bln PLN. 

PGNiG z powodzeniem zakończyło prace poszukiwawcze na 6 odwiertach na Podkarpaciu. Chodzi o odwierty: Ratkowice-6K, Gnojnica-6K, Ocieka-2 i Mirocin-6, -34 i -52, które to pozwolą na zwiększenie krajowego wydobycia gazu o 60 mln m3 gazu/rok.

W 2020 r. PGNiG odnotowało 30%-owy wzrost sprzedaży CNG. Obecnie spółka posiada 17 stacji tankowania, jednak w br. ich liczba ma wzrosnąć aż o 23. W ur. spółka zwiększyła do pięciu liczbę portów w których dokonuje operacji bunkrowania, chodzi o porty w: Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, Świnoujściu i Policach.

Zdaniem wiceprezesa Orlenu, połączenie z PGNiG-iem najdalej na początku 2022 r. Sam wniosek do KE w tej sprawie powinien zostać złożony do kwietnia br.

Jak poinformował wiceprezes PGNiG, do 2050 r. wodór będzie paliwem przyszłości, natomiast spółka do 2030 r. wyznaczyła sobie cel – produkcję 4 mld m3 biometanu. 

PGNiG Termika rozważa budowę w EC Siekierki bloku wielkopaliwowego. Spółka prowadzi politykę pod kontem przyszłych zmian gospodarczych uwarunkowanych polityką klimatyczną Unii.

9 lutego br. ACER opublikowało pierwszy z serii raport dot. opinii krajowych odpowiedników URE ws. Europejskiego Zielonego Ładu. W raporcie poruszono m.in. kwestie związane z wodorem, wskazując przy tym 6 wytycznych. Chodzi o: stopniowe wdrażanie regulacji, zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi, ale mimo to dynamiczne podejście regulacyjne, konieczność wyznaczenia wstępnych jasnych zasad kierunków legislacyjnych, uwzględnienie możliwość odstępstw i wyjątków regulacyjnych, konieczność analizy wykorzystania infrastruktury gazowej przy transporcie wodoru oraz uwzględnienia kosztów z tym związanych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmodyfikowała model zawierane umowy na dzierżawę miejsc obsługi podróżnych (MOP). Nowe klauzule przewidują znaczną promocję wodoru. W przypadku sprzedaży wodoru podmioty prowadzące działalność uzyskają zwolnienie od czynszu z przychodu za sprzedany wodór.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej opublikowała raport nt. wykorzystaniu niskoemisyjnych napędów w publicznym transporcie zbiorowym. Organizacja optuje za uznawaniem paliw alternatywnych za paliwa ekologiczne, innymi słowy do przyznania autobusom spalającym CNG lub LNG ulg, które przewiduje się dla zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych, czy wodorowych. Na poparcie takiego stanowiska podnosi się praktyczne argumenty odnoszące się m.in. od kwestii kosztów zakupów najbardziej ekologicznych pojazdów. Dalekosiężne cele klimatyczne UE w tym zakresie koncentrują się na 2050 r. Ponieważ cykl użyteczności pojazdu jest mniejszy niż 28 lat, skorzystanie z optymalnych ekonomicznie i środowiskowo paliw gazowych wydaje się uzasadnione. Jako kolejny argument można podnieść, że z uwagi na znaczne inwestycje w technologie związane z OZE i elektromobilnością, w późniejszym czasie będzie możliwe kupienie wydajniejszych elektrycznych pojazdów. Z drugiej jednak strony, bardziej restrykcyjne przepisy w tym zakresie przerzucają koszt transformacji z rządu na samorządy terytorialne, w relatywnie krótkim czasie.

Ocenia się, że istotny argument KE w negocjacjach z Polską, jeżeli chodzi o zagadnienie transformacji energetycznej z proporcjonalnym uwzględnieniem paliw gazowych, stanowi zagadnienie szczegółowego rozplanowania inwestycji gazowych w czasie. Mowa w tym wypadku o harmonogramie o istotnie znaczniejszych szczegółach niż PEP. Ponieważ najprawdopodobniej taki wymóg zostanie postawiony, ciężar dowodu spoczywa na rządach państw członkowskich.

Mlekpol przewiduje w br. budowę elektrociepłowni przy 4 swoich zakładach oraz jednej biogazowni.

Wg. danych URE w 2020 r. ok. 36% gospodarstw domowych (ok. 5,7 ml) korzystało z ofert pozataryfowych na zakup gazu (tzw. oferty wolnorynkowe). Z ofert taryfowych skorzystało 9,8 mln gospodarstw domowych. W ubiegłym roku, mimo epidemii, wzrosła liczba zmian sprzedawców gazu, o 5% dla gospodarstw domowych i 3% dla klientów biznesowych. Począwszy od maja 2020 r. liczba zmian wśród odbiorców z grupy G zmalała drastycznie. 

URE alarmuje o próbach obchodzenia przez uczestników rynku prawa w zakresie umów typu Power Purchase Agreements (PPA). Urząd wskazuje na uchybienia dot. obowiązków koncesyjnych i rejestrowych. Część podmiotów decyduje się na sprzedaż energii elektrycznej, a nie prawa własności instalacji, przez co przedsiębiorstwo operujące instalacją uzyskuje status przedsiębiorstwa energetycznego, co wymaga uzyskania koncesji. 

Do 23 lutego trwają konsultacje ws. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa. Z początkiem stycznia weszło w życie IRiESP dla Gaz Systemu.