Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 lutego br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 18 101 GWh, czyli ok. 51%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (7 452 GWh), mniej w PMG Wierzchowice (5 720 GWh) oraz w GIM Sanok (4 928 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 1 666 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 1 904 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 575 GWh oraz odebrano 2 793 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 252 GWh i odebrano 3 456 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 19 767 mld m3 gazu.

Mróz zwiększył zapotrzebowanie na gaz ziemny – procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 44% (42 TWh), Niemcy 33% (76 TWh), Belgia 33% (3,0 TWh), Francja 29% (38 TWh), Ukraina 48% (154 TWh). Stan napełnienia UE to 41% (465 TWh). Obecny poziom zapasów gazu w UE jest o 2,8 punktu procentowego niższy od średniej z ostatnich 5 lat.

Polskie LNG otrzymało od Wojewody Zachodniopomorski decyzję o pozwoleniu na budowę zbiornika skroplonego gazu ziemnego (pojemność 180 tys. m3), który stanowi niezbędny elementem II etapu Programu Rozbudowy TLNG w Świnoujściu. Poza powstaniem kolejnego – trzeciego zbiornika, drugi etap uwzględnia także budowę drugiego nabrzeża. Zakończenie modernizacji zaplanowano do 2024 r.