Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie lutego przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 197 – 326 GWh, GCP (DE-PL) 28 –49 GWh, GCP [UA-PL] 121 – 139 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 26 – 33 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.  

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 18 aukcji przepustowości ciągłej na produkty kwartalne Q2/Q3 2021. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. Wylicytowano 1 aukcję przepustowości ciągłej w ilości 4,31 GWh/h dla punktu SGT Kondratki. Dla przepustowości przerywanej nie odnotowano licytacji.

8 lutego PGNiG dostarczył swoim klientom 82 mln m3 gazu (921 GWh energii). 

Amber Grid poinformował o ułożeniu 50-metrowego odcinka gazociągu GIPL. Planowane zakończenie inwestycji to koniec br.

Integracja gazowa w regionie bałtyckim zwiększyła obroty gazem. GET Baltic odnotowała w styczniu rekordową liczbę 2 482 transakcji handlowych. Giełdowy wolumen obrotu w styczniu wzrósł o 77% r./r., do 991 GWh, przy 48 aukcjach. GET Baltic w 2020 roku odnotowała łączny wolumen handlowy w wysokości 7,2 TWh. Średnia cena w styczniu wyniosła odpowiednio: na rynku fińskim 18,29 EUR/MWh; na litewskim 18,23 EUR/MWh; na wspólnym rynku łotewsko-estońskim 16,83 EUR/MWh. BGSI – bałtycko-fiński indeks cen gazu – wyniósł w zeszłym miesiącu 17,98 EUR/MWh.