Austria

Austria

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,7 EUR/MWh. OMV planuje powstanie zakładu elektrolizy w Schwechat oraz prace nad wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Najniższą cenę 16,0 EUR/MWh odnotowano 26 i 27 lutego (poprzednio 17,35 EUR/MWh), zaś najwyższą 17,20 EUR/MWh w dniu 16 lutego (poprzednio 19,33 EUR/MWh). Średnia cena w II połowie lutego wyniosła 16,55 EUR/MWh (w I poł. lutego było to 18,12 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 22 lutego – 343 GWh (w I poł. lutego 318 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 330 GWh.

OMV oraz Kommunalkredit Austria AG nawiązały współpracę przy budowie największego austriackiego zakładu elektrolizy w rafinerii Schwechat, którego uruchomienie zaplanowano na Q3 2023. Wartość inwestycji wyniesie 25 mln EUR. Elektroliza PEM o mocy 10 MW będzie produkować do 1 500 ton zielonego wodoru rocznie, który zostanie wykorzystany do uwodornienia biopaliw i paliw kopalnych, zastępując szary wodór w rafinerii. Zmniejszyłoby to ślad węglowy nawet o 15 tys. ton CO2 pochodzącego z paliw kopalnych rocznie.

OMV oraz Österreichische Post AG podpisały protokół ustaleń dotyczący stosowania zielonego wodoru w transporcie towarów ciężkich. Wspólnym celem jest promowanie komercyjnej elektromobilności pojazdów ciężarowych w Austrii z wykorzystaniem wodoru, jako źródła napędu.

Rekordowe mrozy i śnieżyce w połowie miesiąca spowodowały wstrzymanie dostaw prądu do blisko 2,3 mln mieszkańców w Teksasie. Gubernator stanu zakazał eksportu gazu ziemnego, który został wykorzystany do produkcji energii elektrycznej na miejscu. Wstrzymano częściowo produkcję ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działanie niektórych rafinerii w regionie, co spowodowało 75% spadek wydobycia gazu ziemnego. 

Włoska Eni, opublikowała założenia strategii do 2050 r. Spółka oprze się na dywersyfikacji, ekspansji zdekarbonizowanych, odnawialnych bio-produktów, wzroście mocy zainstalowanej z OZE do 15 GW do 2030 r., wprowadzeniu nowych celów emisji wynoszących odpowiednio -25% do 2030 r. i -65% do 2040 r. w porównaniu do poziomów z 2018 roku. Eni zrezygnuje z wielomiliardowych projektów wydobywczych na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Pierwszy ładunek LNG z zakładu skraplania Damietta w Egipcie został pomyślnie wyprodukowany po jego dziewięcioletniej przerwie. Wydarzenie jest efektem porozumienia mającego na celu rozstrzygania wszystkich sporów pomiędzy stronami i ponownego uruchomieniu zakładu. Odkrycie, a następnie wydobycie gazu ziemnego przez Eni ze złóż Zohr i Nooros pozwoliło Egiptowi odzyskać pełną zdolność do zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na gaz oraz eksportu jego nadwyżek.

Arabia Saudyjska zapowiedziała, że ​​przestanie robić interesy z zagranicznymi firmami, które nie mają swojej regionalnej siedziby w Królestwie do 2024 roku. Posunięcie to podkreśla rosnące napięcie między Arabią Saudyjską a ZEA, gdzie większość firm ma siedzibę w regionie. Obaj są głównymi członkami OPEC i dążą do zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych ropy naftowej.

Arabia Saudyjska może wkrótce sprzedać więcej akcji Aramco, aby sfinansować projekty mające na celu dywersyfikację gospodarki opartej na węglowodorach. Plan podkreśla pilną potrzebę podniesienia cen ropy w krótkim okresie przez Arabię ​​Saudyjską, ponieważ niepewność co do przyszłego popytu na ropę może utrudnić wycenę firmy na giełdzie.