Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 2,3 EUR/MWh. OZE nie jest w stanie wypełnić luki energetycznej po węglu i gazie. 

W II połowie lutego br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 16,25 EUR/MWh – o 2,33 EUR/MWh mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 18,58 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 27 i 28 lutego br., wyniosła ona 15,76 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 17,01 EUR/MWh, odnotowano ją 19 lutego.

Z danych przedstawionych przez holenderski państwowy EBN wynika, że zastąpienie produkcji gazu ziemnego przez OZE jest „osiągalnym” rozwiązaniem jedynie w perspektywie średnioterminowej. Ponieważ wzrost produkcji z OZE nie jest w stanie zrekompensować spadającej produkcji energii z gazu ziemnego, import tego surowca jest niezbędny. Ponieważ poziom produkcji energii z gazu jest znaczny, niedobór jego produkcji oznacza znaczny wzrost importu. Celem redukcji uzależnienia od importu może okazać się energia z atomu.

18 lutego Engie i Equinor poinformowały o podjęciu współpracy w zakresie produkcji błękitnego wodoru z gazu ziemnego. Towarzyszące produkcji emisje CO2 zostaną zmagazynowane pod ziemią na wybrzeżu.

Ministerstwo energii Belgii poinformowało o budowie nowego połączenia energetycznego z Danią. Interkonektor o długości 600 km zostanie poprowadzony po dnie Morza Bałtyckiego. Po stronie duńskiej wymagane jest dodatkowo optymalizacja przyłączenia farm wiatrowych do sieci energetycznej kraju. Całkowity koszt budowy sięgnie 1,2 mld EUR i zostanie podzielony równomiernie na oba kraje.

Fluxys rozpoczęło testy nad zaprojektowanymi, w 2019 r. przez Katolicki Uniwersytet Lowański, panelami do produkcji zielonego wodoru z energii słonecznej i pary wodnej w powietrzu.

Samorządowe IPFH i Fluxys podpisały porozumienie o współpracy w zakresie projektów przesyłu energii w prowincji Hainaut. Plan zakłada budowę m.in. przydrożnej sieci LNG w Regionie Walońskim.

Odnotowane w dniach 19 – 21 lutego br. zaburzenia w czynności balansowania przesyłu na GTS były wynikiem aktualizacji platformy handlowej ICE Endex.

ACM ogłosiło obniżkę taryfy na przerywane zdolności przesyłowe dot. LNG. Zniżka taryfy o 0,03% ma zrekompensować zakłócenia w przesyle z trzech ostatnich lat.

W związku z przerwami dostaw ciepła w dniu 8 lutego br. ACM podjęło pierwsze czynności ws. podmiotów odpowiedzialnych za dostawy ciepła do miast Transvaalbuurt i Dongen w Holandii. 

EEX pozytywnie ocenia konsultacje KE nad nowelizacją Unijnego systemu sprzedaży uprawnienie do emisji (EU ETS). EEX przedstawia jednak kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, wskazuje się na konieczność wyrównania pułapów emisji z podwyższonymi celami klimatycznymi. Giełda postuluje włączenie pozostałych sektorów gospodarki do handlu emisjami. W ocenie EEX zwiększającym się ambicjom klimatycznym powinny towarzyszyć szersze rozwiązania rynkowe, EEX krytycznie ocenia wprowadzenie dodatkowych elementów sterujących rynkiem, takich jak: cena minimalna, czy tzw. kontraktów różnicy kursowej. 

15 lutego br. zapasy gazu ziemnego we Francji spadły do 29%. Ze względu na czasochłonność dostaw LNG Francuzi zdecydowali się na import surowca gazociągami z Rosji.

Taqa – operator magazynu gazu w Bergermeer potwierdził, że awaria 4 kompresorów spowoduje ograniczenie w użytkowaniu magazyny do czerwca br.