Ceny gazu

Ceny  gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu o 2,2 EUR/MWh.

W II połowie lutego ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 15,76 – 20,13 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 15,89 – 20,55 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, zmalała do poziomu 16,80 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (16,43 EUR/MWh) i TGE (18,37 EUR/MWh) wyniosła 1,94 EUR/MWh.

Ostatni dwa tygodnie lutego przyniosły znaczne ocieplenie w Europie, a co jeszcze istotniejsze; ustabilizowały się prognozy pogody, które wcześniej dość często się zmieniały. Dodatkowe znaczenie miała przy tym rozbieżność w modelach pogodowych. Stabilizacja czynników pogodowych wpłynęła jednoznacznie na zmniejszenie zmienności cen na rynku gazu ziemnego i ich obniżenie, do czego przyczyniło się również zmniejszenie spreadów na rynkach LNG Europy i Azji. W II połowie lutego ceny LNG w Azji spadały nawet poniżej 6 USD/MMBtu. Popyt na LNG w Azji stopniowo wzrasta, zwłaszcza w Japonii i Korei Południowej. Niektóre podmioty podnoszą, że brak inwestycji w sektorze LNG w 2020 r. może ograniczyć podaż w połowie lat 20. Pewne zakłócenia i nieznaczne odbicia z trendu spadkowego były powodowane zakłóceniami w przesyle do Europy z głównych kierunków. Niespodziewane awarie odnotowano na norweskim Trollu, co zmniejszyło przepływy o 32 miliony m3, a następnie o 13 m3. Później dołączyła do przestoju również North Sea Skarv. Pewne zachwianie na rynku wywołała również informacja o istotnym zmniejszeniu przepływu przez Wielkie Kapustany przez Gazprom – z 60 do 25 milionów m3. Niemniej ostatecznie możemy mówić o spadku cen, w ostatnich dniach zaczęły one przebijać poziom wsparcia i jeżeli pogoda nie zaskoczy to ceny nie powinny wrócić do poziomów notowanych w pierwszej połowie lutego.