Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,7 EUR/MWh. Czy powstaną wspólne projekty V4. Amerykanie potwierdzają wsparcie Trójmorza. Dostępność TANAP.

Najniższą cenę na OTE – 16,66 EUR/MWh odnotowano 23 lutego (poprzednio 17,56 EUR/MWh), zaś najwyższą 17,79 EUR/MWh w dniu 16 lutego (poprzednio 20,81 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie lutego wyniosła 17,22 EUR/MWh (w I poł. lutego było to 18,88 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 19 lutego – 29,5 GWh (w I poł. lutego 27 GWh). Całkowity wolumen obrotu wzrósł do 157 GWh.

W deklaracji Grupy Wyszehradzkiej (V4) z okazji jej 30-lecia wskazano na rozwój infrastruktury energetycznej i transportowej w Europie Środkowej, w tym wspólne projekty przebiegające przez region europejskich Korytarzy Północ-Południe.

Zdaniem członków rządu USA, powiększenie Funduszu Trójmorza pozwoli skuteczniej realizować projekty infrastrukturalne w regionie. Potwierdzono również amerykańskie wsparcie finansowe.

W związku z niedawną decyzją bułgarskiego rządu o zwiększeniu mocy elektrowni Kozłoduj, KNPP-NB bada możliwości wykorzystania tam zaawansowanych technologii jądrowych.

Turkmenistan i Azerbejdżan podpisały memorandum w sprawie wspólnych poszukiwań, zagospodarowania i eksploatacji złoża Dostluk na Morzu Kaspijskim. Do tej pory prace nad tym złożem były wstrzymane ze względu na nierozstrzygnięte roszczenia. Władze Turcji z zadowoleniem przyjęły porozumienie, które pozwoli na dostawy turkmeńskiego gazu do Europy gazociągiem TANAP.

Według wiceprezesa Socar, gazociąg TANAP może przesyłać 20% wodoru bez konieczności jego modyfikacji. 

JERA, największa japońska firma produkująca energię, w okresie od listopada do lutego kupiła 3 mln ton LNG spot, co stanowi 4-krotny wzrost w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Ilość ta stanowi ok. 10% całkowitego rocznego zużycia LNG. JERA odpowiada za produkcję 30% japońskiej energii elektrycznej.