Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 2,2 EUR/MWh. Uniper nawiązuje współpracę z Novatekiem. Wintershall ograniczy wsparcie dla NS2.

W II połowie lutego br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 15,89 – 17,35 EUR/MWh (poprzednio 17,67 – 21,04 EUR/MWh), a na GASPOOL 15,80 – 17,35 EUR/MWh (poprzednio 17,82 – 21,14 EUR/MWh). Zarówno na NCG, jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 26 lutego, a najwyższą w dniu 19 lutego. Średnia cena dla Niemiec w II połowie lutego br. wyniosła 16,43 EUR/MWh, w I poł. lutego było to 18,79 EUR/MWh.

19 grudnia odbyło się posiedzenie państw G7. Na szczycie podkreślono potrzebę multilateralizmu dla rozliczeń finansowych. Przedstawiciele państw zapowiedzieli dalsze działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Niemiecki rząd utrzymuje decyzję z grudnia 2020 r., o rozdziale sieci wodorowej i gazowej kraju. Do grona prywatnych podmiotów gospodarczych, sprzeciwiających się tej decyzji, dołącza stowarzyszenie OSP gazu ziemnego.

Z doniesień niemieckiej prasy wynika, że Wintershall miało ograniczyć wsparcie kredytowe dla NS2 z 950 mln USD do 730 mln USD. Spółka ma obawiać się nałożenia sankcji na swojego największego udziałowca – BASF. 

BASF wycofało się z podjętego z Engie projektu budowy bloku gazowego w Antwerpii (o mocy 850 MW). Tym samym projekt upadł. Powodem decyzji ma być zniechęcenie niepewnym stosunkiem do polityki rządu. 

RWE podpisało z australijskim Woodside Energy Trading Singapore siedmioletni kontrakt na zakup 0,84 mln ton LNG/ rok począwszy od 2025 r.

Badacze rynku ropy naftowej i gazu ziemnego wskazują na szanse wzrostu przejęć i fuzji. Obecne uwarunkowania rynkowe oraz kryzys spowodowany epidemią koronawirusa mogą zachęcać do tworzenia większych i bardziej odpornych na czynniki zewnętrzne podmiotów.

Rada Federalna Niemiec zatwierdziła nowelizację ustawy o planie wymagań dot. sieci energetycznych. Celem zmian jest uproszczenie procedury administracyjnej dla nowych i realizowanych projektów budowy i rozbudowy zdolności przesyłowych sieci. 

Z danych Norweskiego Narodowego Biura Statystycznego wynika, że norweskie koncerny zwiększą w 2021 r. inwestycje w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Wzrost portfela inwestycyjnego po ciężkim 2020 r. będzie jedynie tymczasowy, w 2022 r. ma nastąpić ponowny spadek wydatków. Wg. szacunków wzrost wydatków będzie spowodowany planami finalizacji w 2021 r. znacznej ilości projektów.

Duńskie Orsted zwiększa liczbę projektów wodorowych w Europie. Do 2024 r. spółka zamierza zbudować w Niemczech w Lingen elektrolizer o mocy 50 MW. Docelowo spółka planuje rozbudowę jednostki do 500 MW. W Heide Orsted planuje budowę jednostki o mocy 30 MW (docelowo 700 MW).