Rynek detaliczny gazu

Koreańczycy zgłaszają zainteresowanie udziałem w transformacji energetycznej Polski. UE może nie osiągnąć neutralności klimatycznej bez kapitału inwestycyjnego z zewnątrz. Wstępne wyniki finansowe PGNiG. Zmiany w zarządach spółek.

Koreańskie KHNP zgłosiło zainteresowanie udziałem w budowie polskiej elektrowni atomowej. KHNP posiada znaczne zaplecze know-how, technologiczne oraz renomę terminowości i zamknięcia w budżecie wspierające jego kandydaturę. Spółka zapowiedziała gotowość współpracy (nawet pośredniej wraz podmiotami z innych państw) przy wykorzystaniu energii atomowej w Polsce. MKiŚ podkreśla, że zamiast środków z funduszy UE do budowy elektrowni atomowej w Polsce może zostać wykorzystany kapitał prywatny. Ministerstwo liczy na zaangażowanie podmiotów gospodarczych w budowę polskiego atomu ze względu na możliwość zaliczenia tej inwestycji do portfela źródeł zeroemisyjnych. 

Do osiągniecie celów klimatycznych na 2030 r. UE będzie potrzebować ogromnego źródła kapitału. Wg. szacunków Europa potrzebuje ok. 260 mld EUR/rok na dodatkowe inwestycje. Kapitał mógłby pochodzić od prywatnych przedsiębiorców lub z zewnątrz UE. Na początku br. KE miała zaproponować pakiet ustandaryzowanych rynkowych rozwiązań zapewniających inwestorom klarowne informacje, co do rzeczywistego przyczyniania się projektu do celów klimatycznych UE. Projekt uległ opóźnieniu, ze względu na znaczną liczbę uwag. 

PGNiG wdroży i przetestuje nowy startup do bilansowania w czasie rzeczywistym energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych instalacji wytwórczych, co ma pozwolić na redukcję strat energii. Bilansowanie przy wykorzystaniu technologii Iiot i blockheim, ma być prowadzone w oparciu o dane spływające z liczników i rozproszonych urządzeń. Wyniki zostaną przedstawione w połowie 2021 r.

Podczas konferencji POWERPOL 2021 przedstawiciele PGNiG poinformowali o planach magazynowania wodoru pochodzącego z offshore w Kawernach w Kosakowie (w pobliżu Gdyni). Lokalizacja nieopodal Bałtyku pozwoli na zmagazynowanie wodoru wyprodukowanego na polskich morskich i w części lądowych farmach wiatrowych. 

PGNiG opublikowało szacunkowe wyniki za Q4 2020 r. W Q4 2020 r. EBITDA wzrosła w skali r./r. o 0,7 mld PLN do 2,3 mld PLN. W całym 2020 r. w skali r./r. EBITDA wzrosła z 5,5 mld PLN do 13 mld PLN. W Q4 i 2020 r. skonsolidowane przychody spadły o 5-7% do 11,8 mld PLN i 39,2 mld PLN. Skonsolidowany wynik netto w Q4 wyniósł 1,3 mld PLN, a w całym 2020 r. 7,3 mld PLN (w 2019 było to 1,4 mld PLN).

17 lutego rada nadzorcza GK Lotos podjęła decyzję o powołaniu z dniem 2 marca br. Jarosława Wróbla na funkcję wiceprezesa zarządu ds. inwestycji i innowacji. W tym samym dniu Jarosław Wróbel złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i wiceprezesa PGNiG. 25 lutego na funkcji członka rady nadzorczej Polenergii Grzegorza Stanisławskiego zastąpiła Emmanuelle Rouchel. Z końcem lutego prezes Tauronu Wojciech Ignacok, z powodów zdrowotnych, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada nadzorcza powierzyła tymczasową funkcję prezesa spółki Markowi Wadowskiemu.

PGNiG wycofało się z przejęcia aktywów CEZ-u w Polsce.

PGE podkreśla konieczność uwzględnienia w unijnej taksonomii finansowania projektów energetycznych uwarunkowań poszczególnych państw, ponieważ podnosi, że pozycja startu biegu klimatycznego Krajów Europy Wschodniej znacząco odbiegają pozycją państw Europy Zachodniej, co powinno zostać uwzględnione w wytycznych UE.

Autosan poinformował o dostawie do Ostrołęki 10 autobusów miejskich napędzanych na CNG. Dostawa nastąpiła przed terminem przewidzianym w umowie.

PSG pozytywnie zakończyło gazyfikację miasta i powiatu Bielsk Podlaski. Wartość inwestycji to 21 mln PLN.

Z danych przedstawionych podczas debaty „Paliwo gazowe w strategii koncernu multienergetycznego w procesie transformacji” wynika, że średnioroczny światowy wzrost zapotrzebowania na OZE wyniesie 7%/rok. Wzrost atrakcyjności OZE ma odbywać się kosztem ropy naftowej i węgla, podczas gdy udział gazu ziemnego ma stopniowo rosnąć. 

W marcu br. odbędą się konsultacje samorządu z mieszkańcami ws. gazyfikacji 4 dzielnic Rybnika: Kłokocina, Golejowa, Grabowni i Ochojca.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczęła przygotowania do wspólnego zakupu gazu ziemnego oraz energii elektrycznej i samochodów elektrycznych.

23 lutego Tauron zakończył i testy na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej TAURON.