Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniego poziomu cen gazu o 3,5 EUR/MWh. Gaz może być finansowany z niektórych instrumentów finansowych UE.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 16,76 – 20,13 EUR/MWh (75,25 – 90,36 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 20,47 – 23,84 EUR/MWh (91,87 – 106,98 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 20 lutego, zaś najwyższą 17 lutego br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 18,37 EUR/MWh (82,69 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 21,86 EUR/MWh (98,21 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 71 – 92,5 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 92,07 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 351 GWh.

URE opublikowało kwartalne ceny importu gazu ziemnego z UE w 2020 r. Kwartalna cena importu gazu w Q1 – Q4 wyniosła odpowiednio: 54,82 PLN/MWh, 30,89 PLN/MWh, 34,89 PLN/MWh, 67,74 PLN/MWh. Cena w Q4 była najniższa od 6 lat. 

Wciąż istnieje możliwość finansowania inwestycji gazowych w ramach unijnego programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Minimum 37% funduszy programu (670 mld EUR) ma zostać przeznaczonych na kwestie związane z klimatem. Wkrótce program ma zostać poddany pod głosowanie PE. W połowie miesiąca KE wydała rozporządzenie o możliwości dofinansowania inwestycji gazowych na zasadzie wyjątku, przy spełnieniu dodatkowych warunków środowiskowych m.in. emisji poniżej 250 g CO2/kWh.

Prezes TGE politycznie podkreśla, że wzrost elastyczności gazu ziemnego na giełdzie pozytywnie wpłynie na nowe usługi i produkty z tym surowcem związane, zwłaszcza w zakresie bilansowania cen energii elektrycznej. 

Prowadzona przez TGE Giełdowa Platforma Informacyjna otrzymała certyfikację ACER do gromadzenia od uczestników rynku informacji związanych z REMIT tj. planowanych i nieplanowanych ubytków mocy urządzeń wytwórczych, czy operacyjności urządzeń odbiorczych.