Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 lutego br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 16 519 GWh, czyli ok. 46%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (7 268 GWh), mniej w PMG Wierzchowice (5 343 GWh) oraz w GIM Sanok (3 908 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 437 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 1 357 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 146 GWh oraz odebrano 1 728 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 147 GWh i odebrano 2 958 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 16 956 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 38% (36 TWh), Niemcy 31% (70 TWh), Belgia 29% (2,6 TWh), Francja 23% (31 TWh), Ukraina 44% (140 TWh). Stan napełnienia UE to 37% (413 TWh). 

PGNiG planuje wybudowanie infrastruktury do magazynowania wodoru pochodzącego z offshore. Do 2025 powstanie pierwsza instalacja w Mogilnie. W dalszej kolejności przewiduje się wykorzystanie kawernowych magazynów w okolicy Kosakowa.

Węgierski OSM, MFGT przygotowuje się do ewentualnych nadsubskrypcji. Operator poinformował, że w przypadku zbyt dużego zapotrzebowania – aukcje na rok 2021/2022 nie będą rozdysponowywane w drodze tradycyjnych aukcji, ale za pomocą metody zależnej od taryfy oraz wolumenu danego zgłoszenia zapotrzebowania.