Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie lutego przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 197 – 197 GWh, GCP (DE-PL) 27 –31 GWh, GCP [UA-PL] 46 – 122 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 25 – 27 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyły się 4 aukcje przepustowości przerywanej na produkty miesięczne 03.2021. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. Dla przepustowości przerywanej nie odnotowano licytacji.

Na wstępnym etapie prac sejmowych osiągnięto porozumienie w sprawie ważnej nowelizacji specustaw przesyłowych. Wśród najważniejszych propozycji zmian można wymienić: połączenie Gaz Systemu i Polskiego LNG, trzykrotne przyspieszenie wydawania decyzji (do 6 miesięcy), rozszerzenie podmiotów uprawnionych do określonych czynności dot. planowania. Poza dotychczasowymi instalacjami objętymi jej reżimem, dodano także nowe obiekty: budowa węzła gazu Kolnik, gazociągów Kolnik-Gdańsk oraz powiązanych z nimi gazociągów przyłączeniowych, celem przesyłu gazu z planowanej FSRU w Zatoce Gdańskiej oraz niektóre gazociągi PSG. 

Władze Rybnika pomogą przeprowadzić spotkania w sprawie gazyfikacji kilki dzielnic. Według badań ankietowych przeprowadzonych przez PSG, chęć podłączenia do sieci gazowej wyraziło co najmniej kilkaset gospodarstw w regionie.

Po ponad 2 latach zakończyła się gazyfikacja miasta i powiatu Bielsk Podlaski. Projekt został zrealizowany przez PSG. Wartość inwestycji przekroczyła 21 mln PLN, z czego ponad 5,7 mln PLN pochodziło z dotacji UE.

Litewski Amber Grid poinformował o przeprowadzeniu testów ciśnieniowych GIPL na 102-kilometrowym odcinku. Na tej części rurociągu będzie pracował z maksymalnym obciążeniem 54 barów.