Austria

Austria

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,9 EUR/MWh. Nominacja austriackiej polityk na posadę w rosyjskim Rosniefcie. Arabia Saudyjska zainwestuje 160 mld USD w przemyśle gazowym.

Najniższą cenę 16,16 EUR/MWh odnotowano 3 marca (poprzednio 16,0 EUR/MWh), zaś najwyższą 19,02 EUR/MWh w dniu 15 marca (poprzednio 17,20 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie marca wyniosła 17,46 EUR/MWh (w II poł. lutego było to 16,55 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 9 marca – 245 GWh (w II poł. lutego 343 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 1910 GWh.

Była MSZ Austrii, Karin Kneissl, została wyznaczona przez Kreml do rady dyrektorów państwowego giganta naftowego Rosnieftu. Od 2017 r. szefem rady dyrektorów Rosnieftu jest były kanclerz Niemiec, Gerhard Schroeder, a jak poinformowano, będzie on pełnił to stanowisko przez kolejną kadencję.

Podczas konferencji CERAWeek Saudi Aramco obiecało zainwestować 160 mld USD w sektorze gazu ziemnego w ciągu następnej dekady, przy czym znaczna część zostanie przeznaczona na projekty LNG poza Bliskim Wschodem. 

Qatar Petroleum podpisało kontrakt na budowę 4 linii produkcyjnych LNG, dzięki którym moce produkcyjne Kataru wzrosną z 77 do 110 mln ton rocznie. Pierwsza produkcja z instalacji powinna nastąpić w Q4 2025. Decyzja inwestycyjna opiera się na przewidywaniach katarskich analityków, zgodnie z którymi gaz ziemny ma zapewniony popyt przez kilkadziesiąt następnych lat m.in. dzięki rynkowi Azji.

Hyundai Heavy Industries Holdings i Saudi Aramco podpisały 4 marca porozumienie, zgodnie z którym Hyundai Oilbank – jednostka zajmująca się rafinacją ropy naftowej – będzie kupować od Saudi Aramco gaz ziemny, który zostanie wykorzystany do produkcji niebieskiego wodoru. Powstający w trakcie tego procesu CO2 arabski producent sprowadzi następnie do kraju.

Francuski sąd arbitrażowy potwierdził, że LERCO musi zapłacić libijskiej NOC 115 mln USD kary wraz z odsetkami, które od 28 lutego wyniosły 132 mln USD. Wyrok rozstrzygał spór dotyczący rafinerii Ras Lanuf w Libii.

Włoski Enel będzie sprzedawał firmie Kellogg 360 GWh rocznie zielonej energii wyprodukowanej z własnego zakład energetyczny. Zawarto umowę zakupu energii wirtualnej o mocy 100 MW (VPPA) na energię elektryczną dostarczaną do sieci z projektu energetyki wiatrowej i magazynowania Azure Sky w Teksasie. Uruchomienie dostaw planowane jest na Q2 2022. 

Włoski Saipem zapowiada czynny udział w rozwoju infrastruktury do produkcji LNG w Mozambiku i Nigerii przez co najmniej najbliższych kilkanaście lat. 

Izraelski minister właściwy do spraw środowiska oskarżył Iran o tzw. terroryzm ekologiczny w postaci wycieku ropy na jego brzegach, spowodowany przez tankowiec, który wiózł w zeszłym miesiącu piracki ładunek z Iranu do Syrii. 

Irański producent gazu National Iranian Gas Company eksportuje obecnie 18 mld m3 gazu rocznie. W porównaniu do wielkości eksportu w 2013 roku stanowi to 100% przyrost. Władze Turcji i Iranu odbyły już rozmowę o przedłużeniu dalszej współpracy w tym zakresie. NIGC pragnie rozszerzyć zasięg eksportu surowca o Pakistan oraz Europę. W przypadku tego pierwszego kraju przeszkodą okazuje się brak wybudowanego gazociągu. W przypadku Europy – sankcje, atmosfera polityczna oraz niekorzystny układ stosunków międzynarodowych.

Władze Izraela będą wspierać projekt nowego gazociągu, o przepustowości do 10 mld m3/rok, do Egiptu. Gazociąg połączy izraelskie pole gazowe Leviathan z egipskimi terminalami LNG.