Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,8 EUR/MWh. Prognozowany wzrost eksportu amerykańskiego LNG. Wzrost cen emisji CO2 wpływa na rynek gazu.

W I połowie marca br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 17,09 EUR/MWh – o 0,84 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 16,25 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 1 marca br., wyniosła ona 15,84 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 18,57 EUR/MWh, odnotowano ją 15 marca.

Wg. danych EIA z 4 marca br. w ostatnim tygodniu lutego br. w USA odnotowano znaczny spadek poboru gazu z magazynów. Wyniósł on 98 mld stóp sześciennych, przy znacznie wyższej prognozie poboru – aż 137 mld stóp sześciennych. Jest to największa różnica prognozy i rzeczywistego poboru gazu od 5 lat. Tak duże wahania rynku są spowodowane niepewnością wzrostu produkcji oraz popytu oraz nagłej fali zimna odnotowanej w połowie lutego. Analitycy wskazują na liczne błędy spółek w gromadzeniu danych rynkowych, które mogą być przyczyną błędów.

KE przewiduje, że do 2050 r. zużycie gazu w UE spadnie o ok. 70%. Obecny udział paliwa gazowego w produkcji energii elektrycznej i ciepłownictwie w skali całej UE wynosi odpowiednio 20% i 40%.

15 marca na TTF średnia cena gazu ziemnego wzrosła do blisko 230 USD/1000 m3. Mimo wzrostu średnich temperatur, ceny powróciły do poziomów z pierwszej połowy lutego. Wpływ na ceny gazu ziemnego mógł mieć wzrost cen certyfikatów na emisje CO2. 

5 krajów członkowskich wezwało KE do podtrzymania unijnych zapisów o przyzwoleniu na unijne dotacje dla projektów gazowych. Warunkiem dla dofinansowania jest utrzymanie odpowiedniego standardu emisji CO2 – poniżej 100g/kWh. 

Już 10 krajów zaskarżyło do KE unijne procedury kwalifikacyjne na rynku bioenergii dla zrównoważonych inwestycji, jako zbyt rygorystycznych. 

Engie zawiesiło plany renowacji i dwóch elektrowni atomowych w Belgii. Dotychczas spółka planowała wydłużyć prace obu jednostek o kolejne 20 lat. Z powodu przyjętych przez belgijski rząd, pod koniec ub.r., planów redukcji udziału atomu w miksie energetycznym o 6 GWh do 2025 r., spółka postanowiła wycofać się z inwestycji. 

Total planuje budowę w pełni zelektryfikowanego bloku LNG w Omanie. Roczna moc przerobowa jednostki wyniesie 1 mln ton LNG. 

Brytyjski rząd planuje budowę w Londynie globalnego punktu handlu certyfikatami do emisji CO2. Do 2023 r. podatek od emisji CO2 będzie wynosił 18 GBP/tona. 

Brytyjski OFGEM zatwierdził zmianę w krajowym kodeksie bilansowania i rozliczeń. Regulator zezwala na użycie liczników energii elektrycznej poza punktami granicznymi. Punktem granicznym jest węzeł łączący określone stanowiska (np. punkt ładowania pojazdów) z siecią dystrybucyjną. Możliwość oddzielnej budowy liczników energetycznych ma przyczynić się do transformacji energetycznej w kierunku zeroemisyjności. 

Brytyjski Drax rozważa sprzedaż czterech projektów gazowych. Plany zostały podjęte po zakończeniu aukcji mocy na krajowym rynku. Po niekorzystnym zakończeniu aukcji, cena budowy 3 jednostek (300 MW) jest wyższa od wartości kontraktu na dostawę energii z tych jednostek. Łączny koszt budowy to nawet 270 mln GBP, podczas gdy wartość 15-letnich kontraktów to 230 mln GBP. 

Francuska krajowa rada ds. wodoru przedstawiła rządowi plan budowy dużej jednostki produkcyjnej 3,2 GW wykorzystującej proces elektrolizy. Koszt inwestycji – 8 mld EUR, mógłby w części zostać pokryty ze środków UE w ramach Programu Projektów Wspólnego Zainteresowania. 

IUK wprowadziło nową opcję taryfową. Przy zakupie zdolności przesyłowych na IUK dla dowolnych trzech miesięcy istnieje możliwość uzyskania taryfy kwartalnej, która jest niższa i wynosi 1,5 p/th.