Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,4 EUR/MWh. Brak poparcia dla propozycji odejścia od węgla.

Najniższą cenę na OTE – 16,68 EUR/MWh odnotowano 1 marca (poprzednio 16,66 EUR/MWh), zaś najwyższą 19,47 EUR/MWh w dniu 15 marca (poprzednio 17,79 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie marca wyniosła 17,63 EUR/MWh (w II poł. lutego było to 17,22 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 2 marca – 29,9 GWh (w II poł. lutego 29,5 GWh). Całkowity wolumen obrotu wzrósł do 166 GWh.

Grudniowa rekomendacja czeskiej komisji węglowej nie została poparta przez wystarczającą liczbę głosów w rządzie. Czeski przemysł wydobywczy węgla obejmuje w przybliżeniu 19 tysięcy osób, w związku z czym zajmuje trzecie miejsce pod tym względem w Europie (za Niemcami i Polską, która skupia blisko 100 tys. zatrudnieni w tej branży).

Z początkiem marca Chiny opublikowały nowy „Plan Rozwoju” kraju. Rząd powstrzymał się przed ustaleniem limitu zużycia energii na potrzeby osiągnięcia celów klimatycznych. Chiny dążą do osiągnięcia neutralności emisji CO2 do 2060 r. W latach 2021-2025 Chiny będą również dążyć do obniżenia energochłonności o 13,5%. Pekin zamierza także nadal promować niektóre wykorzystanie węgla. 

Chevron kupi akcje operatora rurociągów Noble Midstream Partners LP w transakcji obejmującej wszystkie akcje wyceniane na 1,32 mld USD. Zgodnie z nową umową akcjonariusze Noble Midstream otrzymają 0,1393 akcji Chevron za każdą posiadaną jednostkę NM. 

Firma Energean przedstawiła greckiemu rządowi projekt budowy fabryki wodoru oraz magazynu do przechowywania dwutlenku węgla.