Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Wzrost zainteresowania LNG i wodorem na rynku niemieckim.

W I połowie marca br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 16,16 – 18,96 EUR/MWh (poprzednio 15,89 – 17,35 EUR/MWh), a na GASPOOL 16,17 – 18,79 EUR/MWh (poprzednio 15,80 – 17,35 EUR/MWh). Zarówno na NCG, jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 1 marca, a najwyższą w dniu 15 marca. Średnia cena dla Niemiec w I połowie marca br. wyniosła 17,42 EUR/MWh, w II poł. lutego było to 16,43 EUR/MWh.

9 marca PE wycofał swoje wezwanie do zakończenia wydawania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla sektora przemysłu. Warunkiem jest objęcie tych obszarów unijną polityką granic węglowych. Celem UE jest objęcie opłatami podmioty spoza UE oraz podmiotów opuszczających UE celem emisji CO2 poza wspólnotą. 

3 marca br. Fluxys zapowiedziało przystąpienie do Hanseatic Energy Hub w projekcie budowy terminala LNG Stade w okolicach Hamburga. Roczna moc regazyfikacyjna jednostki ma wynieść 12 mld m3 gazu. 

Na rynku niemieckich znacznie wzrastają inwestycje w wodór. Rząd Niemiec otrzymał ok. 200 wniosków o dofinansowanie projektów wodorowych w ramach unijnego programu Projektów Wspólnego Zainteresowania. W kontekście budowy bloku wodorowego Hamburg-Moorburg (100 MW z możliwością rozbudowy do 500 MW), projektowi ma towarzyszyć ustanowienie platformy do obrotu wodorem. 11 marca rząd Niemiec i Arabii Saudyjskiej podpisały list intencyjny ws. wspólnego rozwoju rynku wodoru. 

Venture Global LNG zapowiedziało budowę i podłączenie 7. i 8. linii do skraplania LNG w Terminalu Calcasieu Pass LNG. Amerykańskie Freeport LNG prognozuje wzrost eksportu LNG z USA. Powodem mają być uszczuplone zapasy gazu ziemnego po rekordowej zimie.

Z raportu Departamentu Stanu USA ma wynikać, że w sumie 18 podmiotów (w większości firm ubezpieczeniowych) zrezygnowało z zaangażowania w budowę magistrali NS2, z obawy przed amerykańskimi sankcjami.

KE wyraziła wątpliwości co do wysokości planowanej rekompensaty za utracone zyski, jakie niemiecki rząd ma wypłacić RWE i LEAG. W związku z polityką wychodzenia z energetyki opartej na węglu brunatnym obie spółki miały otrzymać od rządu łącznie 4,4 mld EUR. KE zwraca uwagę na nieścisłości przy sposobie określania utraconego zysku oraz zgodności z unijnymi minimalnymi poziomami wypłat. Celem KE ma być zapewnienie, że rekompensaty za wcześniejsze wyjście z węgla zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, stwierdza europejska Komisarz ds. Konkurencji M. Vestager. Dla sektora jądrowego rekompensata ma wynieść 2,4 mld EUR.

Wbrew trendom rynkowym Uniperowi udało się w Q4 2020 r. zwiększyć poziom produkcji energii. Było to możliwe dzięki uruchomieniu dwóch jednostek: gazowej w Irsching (1,4GW) oraz węglowej Datteln 4 (1,4 GW).