Rynek detaliczny gazu

Koszt transformacji energetycznej są szacowane na ok. 450 mld PLN. Planowane miejsce budowy elektrowni atomowej. TLNG Calcasieu Pass może zostać oddany do użytku przed czasem. 

3 marca MAP poinformowało, że szacunkowe koszty transformacji energetycznej Polski do 2045 r. sięgną 450 mld PLN. 

Rząd przedstawił nowe informacje ws. budowy elektrowni atomowej w Polsce. Elektrownia ma powstać na Pomorzu Gdańskim w Lubiatowo-Kopalinie lub w miejscowości Żarnowiec. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej poinformował o planach budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Ma się ona mieścić w Bełchatowie.

Istnieją szanse, że amerykański TLNG Calcasieu Pass zostanie oddany do użytku przed czasem – przed październikiem 2021 r. Dla Polski oznacza to możliwość wcześniejszych dostaw LNG. 

KE otrzymała już ok. 50 tys. uwag do europejskiego projektu Zielonego Ładu. Wśród krytykujących znajdują się, także polscy parlamentarzyści optujący za uznaniem w taksonomii programy gazu ziemnego jako paliwa przejściowego. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończyło etap konsultacji nad polską strategia wodorową. Do połowy lat 20. inwestycje w wodór mają wynieść 2 mld PLN. Następnie liczba ta drastycznie wzrośnie i do 2030 r. osiągnie dodatkowe 15 mld PLN. 

URE zatwierdziło wniosek polskiego OSP – PSE ws. utworzenie Regionalnych Centrów Koordynacyjnych dla Europy Środkowej w Brukseli i Monachium. Wnioski o tej samej treści były składane przez wszystkich OSP regionów do odpowiednich urzędów regulacyjnych. 

Uczestnicy rynku zwracają uwagę na rekordowe ceny uprawnień do emisji CO2. W I poł. marca najniższą cenę na EEX odnotowano 1 marca i wyniosła ona ok. 37,1 EUR. W tym samym czasie w zeszłym roku cena kształtowała się na poziomie ok. 23 EUR. 

Prezes URE cofnął koncesję na obrót energią elektryczną firmie Polski Prąd i Gaz. Powodem decyzji jest stosowanie przez Polski Prąd i Gaz praktyk wprowadzających konsumentów w błąd. Urząd przypomina o zachowywaniu ostrożności przy zmianie sprzedawcy energii. W listopadzie 2020 r. URE cofnął spółce koncesję na obrót gazem ziemnym.

2 marca zarząd PGNiG podjął decyzję o powołaniu, z dniem 16 marca, na stanowisko wiceprezesa spółki Artura Cieślika. Kadencja obecnego zarządu potrwa do stycznia 2023 r. Artur Cieślak pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa Lotosu. 

PGNiG OD wprowadziło możliwość zawierania umów na dostawy gazu za pomocą aplikacji eDO App. Umowy mogą być zawarte w przypadku okazania, wydawanych po 4 marca, nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, posiadających numer CAN i kod kreskowy. 

1 marca Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja warunkowo zaakceptował ofertę konsorcjum Polimexu Mostostalu i Polimexu Energetyki na budowę elektrociepłowni opalanej gazem w Siechnicach. Moce elektroenergetyczna i cieplna jednostki wyniosą odpowiednio 180 MW i 320 MW. Szacunkowa wartość kontraktu to 1,2 mld PLN. Oferta zawiera klauzulę budowy pod klucz oraz klauzulę serwisową. 

Autosan dostarczył do Suwałk 11 autobusów napędzanych na CNG. Oferta dotyczy wygranego przetargu z 2020 r. Wartość kontraktu to 14,4 mln PLN. 

TGE podsumowało działalność na rynku gazu ziemnego za luty br. Całkowity wolumen obrotu spadł do 11,69 TWh. Jest to spadek względem stycznia o 3,1 TWh, a względem lutego 2020 r. o 2,3 TWh. Lutowe obroty na RDBg osiągnęły historyczne maksimum giełdy – 0,86 TWh. Obroty na RDNg wyniosły 2,54 TWh. Stanowi to spadek względem stycznia br. o 0,1 TWh i wzrost względem lutego 2020 r. o 0,8 TWh. Obroty na RTPG spadły znacząco do 8,29 TWh. Względem stycznia jest to spadek o 3,2 TWh, a względem lutego 2020 r. spadek o 3,5 TWh. Średnia ważona na RDNiBg spadła względem stycznia o 7,8 PLN/MWh do 94,4 PLN/MWh. Średnia cena kontraktu GAS_BASE_Y-22 spadła w skali r./r. o niecałe 3 PLN/MWh do 87,6 PLN/MWh. 

10 marca br. PE przyjął rezolucję za wprowadzeniem granicznego podatku od emisji CO2 (szerszy komentarz w opisie rynku Niemiec).

PGE i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wygrały 940 mln PLN premii kogeneracyjnej indywidualnej za wytworzenie 18 TWh energii elektrycznej. Nabór na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii wytworzonej z kogeneracji ogłosił w grudniu 2020 r. Prezes URE. Łączna moc jednostek, które uzyskały premię wynosi 240 MW. Kwota zostanie wypłacona w okresie od 2023 r. do 2039 r.

Energa zakłada, że przystosowanie i przebudowa bloku w Ostrołęce pod paliwo gazowe zostanie zakończona jeszcze w tym roku. Prace obejmą rozbiórkę m.in. infrastruktury nadającej się tylko do zasilania węglowego.