Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniego poziomu cen gazu o 1,7 EUR/MWh. MKiŚ publikuje PEP2040. Niska dostępność transportowców LNG.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 18,83 – 21,74 EUR/MWh (85,47 – 99,65PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 16,76 – 20,13 EUR/MWh (75,25 – 90,36 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 3 marca, zaś najwyższą 15 marca br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 20,10 EUR/MWh (91,89 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 18,37 EUR/MWh (82,69 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 84,5 – 99 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 92,03 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 298 GWh.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. Była ona już uprzednio przyjęta na początku lutego br. Strategia zakłada wzrost udziału OZE w miksie energetycznym kraju, w każdej z gałęzi gospodarki. Do 2030 r. w elektroenergetyce i ciepłownictwie ma to być ok. 30%. W 2040 r. moce w energii wietrznej i fotowoltaice wyniosą 11 GW oraz od 10 do 16 GW. Udział węgla będzie zależny od cen emisji CO2.

Wraz ze wzrostem popytu na LNG, podaż tego surowca ogranicza się przez zbyt małą liczbę dostępnych do transportu tankowców. Polski PGNiG zarezerwował już czarter części jednostek. Wymaga tego klauzula kontraktu na import LNG z USA, która zobowiązuje PGNiG do samodzielnego odbioru surowca. Inne podmioty zawiązują współpracę z firmami konstruującymi statki. 

9 marca Uniper zawarł współpracę z dwoma podmiotami celem utworzenia Green Methanol Cooperation promującego zielony metanol jako paliwo napędowe.

Rząd Albanii podpisał z amerykańskimi podmiotami (w tym Exxon Mobil) memorandum ws. studium wykonalności mającego powstać w Albanii terminalu LNG.