Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 marca br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 14 744 GWh, czyli ok. 41%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (6 885 GWh), mniej w PMG Wierzchowice (4 711 GWh) oraz w GIM Sanok (3 147 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 441 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 1 643 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 133 GWh oraz odebrano 1 865 GWh surowca. W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 415 GWh i odebrano 2 187 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 15 185 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 31% (30 TWh), Niemcy 27% (62 TWh), Belgia 22% (2,0 TWh), Francja 18% (24 TWh), Ukraina 40% (128 TWh). Stan napełnienia UE to 32% (359 TWh). 

6,2 mln m3 biogazu, uzyskanego dzięki kofermentacji osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, wyprodukowało w 2020 r. RCGW w Tychach. Biogaz zapewnił samowystarczalność energetyczną oczyszczalni ścieków i Wodnego Parku Tychy, a także nadwyżkę 5 GWh, sprzedaną do sieci energetycznej Grupy Tauron. W 2020 roku przedsiębiorstwo wytworzyło 15 GWh energii. 

Według rocznego sprawozdania ukraińskiego operatora magazynów Uktransgaz, tamtejsze magazyny na dzień 1 marca zawierały 18 mld m3 gazu ziemnego (13% wzrostu r/r), czyli najwięcej w czasie ostatnich 10 lat odnośnie do analogicznych okresów. Zmagazynowany wolumen zmniejszyły znaczne pobory gazu w lutym br.

Click here to change this text