Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie marca przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 149 – 158 GWh, GCP (DE-PL) 5 – 27 GWh, GCP (UA-PL) 98 – 107 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 26 – 27 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 19 aukcji, z których 9 aukcji dotyczyło przepustowości ciągłej na produkty miesięczne w kwietniu 2021. Wylicytowano 4 aukcje – odpowiednio: 870 MWh/h dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO/Wy; 579 MWh/h dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO/We; 91 MWh/h dla punktu Wysokoje; 36 MWh/h dla punktu Tietierowka. Aukcje zrealizowane zostały przez GAZ-SYSTEM oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. 

Litewski Ignitis zapowiada sprzedaż swojego gazu pochodzącego z terminalu FSRU w Kłajpedzie, za pośrednictwem połączenia gazowego Polska-Litwa GIPL do Polski, krajów bałtyckich, a także do Ukrainy przez Polskę.

W połowie miesiąca Energa poinformowała, że adaptacja na potrzeby przyszłej budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce zakończy się w Q3 2021. Relatywnie bliski termin wynika z możliwości wykorzystania wcześniejszych prac nad realizacją projektu. 

Od 2024 roku w Sopocie będzie obowiązywał zakaz używania ogrzewania węglowego. W ostatnich 2 latach w lokalach gminnych wymieniono 231 pieców węglowych na ogrzewanie gazowe. W tym samym okresie 79 właścicieli zmodernizowało ogrzewanie korzystając z programu dofinansowania Gminy Miasta Sopotu; dotacje wyniosły 1,3 mln PLN.

Zarząd Tesgas podpisał z Polską Spółką Gazownictwa umowy na budowę dwóch gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,9 km relacji Lubienia – Masłów i DN 100 o długości około 1,25 km relacji Mójcza – Kielce. Inwestycja wyniesie 66,3 mln PLN.