Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,2 EUR/MWh. Mimo epidemii korony rozrost globalnego rynku LNG nie zwalnia. Czy w Rotterdamie powstanie hub wodorowy? 

W II połowie marca br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 18,28 EUR/MWh – o 1,19 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 17,09 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 20 i 21 marca br., wyniosła ona 17,57 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 18,74 EUR/MWh, odnotowano ją 31 marca.

Port w Rotterdamie i Gasunie wkraczają w finalną fazę planowania projektu HyTransPort.RTM. Projekt polega na budowie wodorociagu o średnicy 60 cm pomiędzy Maasvlakte a Pernisem. Ostateczna decyzja o budowie zostanie podjęta w II połowie br. Prace mają ruszyć w 2024 r. Wodorociag ma zostać podłączony do krajowej sieci wodorowej, do północnych Niemiec i dalszej europejskiej sieci wodorowej. 

W II poł. marca chilijski minister energii i górnictwa podpisał z przedstawicielami portu w Rotterdamie memorandum ws. współpracy na rzecz eksportu wodoru do Europy. Do 2030 r. Chile zamierzają produkować najtańszy na świecie wodór, a do 2040 r. mają znaleźć się wśród 3 największych eksporterów tego surowca. W ostatnim czasie port w Rotterdamie znajduje się w centrum holenderskich działań na rzecz wodoru i LNG. W marci br. Platts i SEA-LNG zawarły porozumienie ws. publikacji miesięcznych cen bunkrowania LNG do statków morskich w hubach bunkrowania w Rotterdamie i Singapurze. Celem porozumienia jest zapewnienie lepszej przejrzystości rynku i promocji ekologicznego paliwa. 

30 marca w okolicach złoża gazu ziemnego Annerveen odnotowano trzęsienie ziemi o sile 1,5 w skali Richtera. Złoże Annerveen, odpowiada za ok. 1/3 wszystkich trzęsień ziemi niespowodowanych przez złoże Groningen. Produkcja gazu ze złoża zostanie zakończona w połowie br. Operatorem obu złóż jest NAM. Firma zakończyło proces wymiany dokumentów ws. rządowego projektu rekompensat. Operator zwraca uwagę na znaczny wzrost szacunkowych odszkodowań – z 3,5- 5,5 mld EUR w 2018 r. do ok. 8,5 mld EUR obecnie. 

Mimo epidemii koronawirusa popyt na LNG rośnie. W 2020 r. globalne zapotrzebowanie na to paliwo wzrosło względem 2019 r. o 2 mln ton do 360 mln ton. Wg. szacunków Shella światowe zapotrzebowanie na LNG wzrośnie do 2040 r. do 700 mln ton. Za 75% wzrostu mają odpowiadać rynki azjatyckie. 

Marcowy poziom eksportu LNG zbliża się do rekordowego wolumenu z grudnia 2020 r. W bieżącym miesiącu średni poziom dziennego eksportu zbliżył się do poziomu 10,5 mld stóp sześciennych. Jest to tylko o 0,2 mld stóp sześciennych mniej niż w grudniu i aż o 2 mld stóp więcej niż w lutym tego roku. Koszty frachtu tankowców miały w ostatnim czasie spaść z 300 tys. USD/doba do zaledwie 20 tys. USD/doba. Wg. departamentu USA, średnioroczny poziom eksportu LNG wzrośnie względem rekordowego 2019 r. o 1/3 do 9,2 mld stóp sześciennych/ dzień. Równocześnie Rosjanie, także prognozują wzrost eksportu LNG. Do 2035 r. rosyjski eksport ma wzrosnąć o 110 mln ton LNG do 140 mln ton LNG (odpowiednik około 20% światowego rynku). Dla porównania 10 mld stóp sześciennych LNG to ok. 210 tys. ton LNG. 

IEA szacuje, że w przeciągu ostatnich 10 lat gaz ziemny odpowiadał za pokrycie ok. 1/3 globalnego zapotrzebowania na energię. Wg. danych BP, wydobycie gazu ziemnego w 2019 r. wzrosło do 4 bln. m3. Dla porównania, całkowite globalne zasoby mają wynosić niespełna 200 bln. Największymi eksporterami LNG były USA – 921 mld m3 (23% rynku, przy zasobach 13 bln m3) i Rosja – 680 mld m3 gazu (17% rynku, przy przy zasobach 38 bln m3). Trzecim w kolejności eksporterem okazał się Iran – 240 mld m3 gazu (6% rynku, przy zasobach 32 bln m3).