Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 1 EUR/MWh.

W II połowie marca ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 17,57 – 21,69 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 17,85 – 21,68 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego okresu, wzrosła do poziomu 18,86 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (18,47 EUR/MWh) i TGE (20,48 EUR/MWh) wyniosła 2,01 EUR/MWh.

Druga połowa marca przyniosła wzrosty cen na europejskim rynku gazu. Nie licząc korekt w dniach 15-18 marca, które zostały spowodowane korektami na rynku ropy naftowej, możemy mówić o trendzie wzrostowym w tym okresie. Nie było zbyt wiele fundamentów wskazujących na tak istotny stopień wzrostu cen poza: prognozami pogody, które wskazywały na ochłodzenie na początku kwietnia, i utrzymującymi się relatywnie wysoko cenami LNG w Azji. Pewien wpływ miały, także nieplanowane remonty w Norwegii, które ograniczały przepływy gazu z tego kierunku. Niemniej nie miały one takiego wpływu jak prognozy pogody. Najnowsze dane pokazują na możliwość wystąpienia kwietniowych chłodów nie tylko na początku miesiąca, ale także później (po chwilowym ociepleniu). Jeżeli te prognozy się sprawdzą to ceny, zwłaszcza na rynku spot, pozostaną wysokie lub mogą jeszcze wzrosnąć. Poziom napełnienia magazynów jest wyjątkowo niski po styczniowych mrozach i problemach z dostawami LNG w tym okresie. Utrzymująca się poniżej średnich wieloletnich temperatura w kwietniu może warunkować dodatkowy popyt na wytłaczanie gazu z magazynów. Zatem w kwietniu zdecydowanie można spodziewać się relatywnie wysokich cen gazu na rynku spot, ale czy przełoży się to na również na wzrosty na dalszej krzywej nie jest to już takie pewne. Wiele będzie zależeć od cen uprawnień od emisji – czy ustabilizują się na aktualnym poziomie czy też będą bić kolejne rekordy.