Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,1 EUR/MWh. Uniper nie wycofuje się z realizacji NS2. Zrealizowane cele emisyjna za 2020 r. Partia Zielonych przeciw NS2.

W II połowie marca br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 17,87 – 18,94 EUR/MWh (poprzednio 16,16 – 18,96 EUR/MWh), a na GASPOOL 17,78 – 18,75 EUR/MWh (poprzednio 16,17 – 18,79 EUR/MWh). Zarówno na NCG, jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano w dniach 20 i 21 marca, a najwyższą na NCG w dniu 18 marca, a na GASPOOL-u w dniu 31 marca. Średnia cena dla Niemiec w II połowie marca br. wyniosła 18,47 EUR/MWh, w I poł. marca było to 17,42 EUR/MWh.

Pomimo ponowienia zapowiedzi amerykańskich sankcji na projekt NS2 w marcu br., niemiecki Uniper niezłomnie wspiera budowę magistrali. Spółka stoi na stanowisku, że gazociąg jest uzasadniony i dlatego musi powstać. Koncern poinformował, że w tej sprawie konsultował się z niemieckim rządem.

Zgodnie ze wstępnymi danymi, które udostępniło niemieckie Ministerstwo Środowiska, osiągnięto cel klimatyczny na rok 2020 r. w zakresie ograniczenie emisji CO2. W ubr. odnotowano redukcję na poziomie 8,7%, z czego tylko jedna trzecia wynikała ze skutków epidemicznych. Jako główną przyczynę sukcesu wymieniono podwyższenie średniej cen uprawnień do emisji do 25 EUR/t. Nominalne ograniczenie względem 1990 r. wynosi 41%. Znaczne spadki dotyczyły: sektora energetycznego, w którym emisje spadły o 15% (38 mln ton), z czego 36 mln ton wskutek zmniejszenia emisji z elektrowni węglowych oraz sektora transportu, w którym emisje spadły o 11% (19 mln ton). Ostatecznie zweryfikowane dane zostaną opublikowane na początku 2022 r.

Niemieccy Zieloni zadeklarowali postulat odstąpienia od budowy Nord Stream 2 – nie tylko przez wzgląd na kontekst ekologiczny, ale też polityczny. Na tym podłożu komplikuje się polityka forsowana przez najsilniejsze niemieckie partie.

Reprezentanci Siemens Energy poinformowali, że firma zamierza w 2025 r. oferować cenę zielonego wodoru na poziomie 1,50 USD/kg (przy zastrzeżeniu kosztów energii na poziomie 16 USD/MWh). Bieżące zdolności przedsiębiorstwa wynoszą 250 MW, natomiast w perspektywie 5 lat spółka planuje ich dziesięciokrotne zwiększenie. Już w 2023 r. Siemens zamierza wytworzyć pierwsze urządzenia do produkcji wodoru o 75-procentowej wydajności. Spółka wesprze kwotą 120 mln EUR projekt H2 Mare.

Rządy Niemiec oraz Kanady uzgodniły, że w maju br. podejmą negocjacje w sprawie współpracy w przedmiocie ewentualnego eksportu wodoru do Niemiec. Kanada zamierza bowiem przyszłościowo uplasować się na pozycji trzeciego światowego wytwórcy wodoru, a większość surowca przeznaczać na eksport.

Ministrowie Niemiec oraz Arabii Saudyjskiej podpisalły porozumienie o współpracy w zakresie wodoru. Niemcy zamierzają kupować zielony wodór od Saudyjczyków, którzy charakteryzują się największym potencjałem jeżeli chodzi o zdolności eksportowe.