Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniego poziomu cen gazu o 0,4 EUR/MWh. Rzecznik TSUE; decyzja KE wyłączająca gazociąg OPAL spod prawa unijnego.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 19,04 – 21,69 EUR/MWh (88,58 – 100,24 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 18,83 – 21,74 EUR/MWh (85,47 – 99,65PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 30 marca, zaś najwyższą 18 marca br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 20,48 EUR/MWh (94,79 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 20,10 EUR/MWh (91,89 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 82 – 110 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 93,45 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 307 GWh.

Zgodnie z opublikowanym przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (z ang. IRENA), inwestycje w OZE do 2050 r. powinny zostać zwiększone o ok. 30% do poziomu 131 bln. USD (4,5 bln USD/rok). Inwestycje w OZE mają zahamować wzrost temperatur o 1,5 oC. 

18 marca br. Rzecznik Generalny TSUE w postępowaniu apelacyjnym ws. decyzji KE o wyłączeniu gazociągu OPAL spod unijnego prawa wydał korzystną dla polski opinię o wydaniu przez KE decyzji z naruszeniem prawa. Poprzednio rząd niemiecki odwołał się od wyroku Sądu UE z 2019 r. uznającego decyzję KE o wyłączeniu gazociągu OPAL spod prawa unijnego jako niezgodną z prawem. Opinia Rzecznika będzie miała znaczenie przy wydaniu ostatecznego stanowiska TSUE ws. ugody administracyjnej zawartej pomiędzy niemieckim Bundesnetzagentur a PAO Gazpromem, OOO Gazpromem Export oraz OPAL Gastransport GmbH. 

PGNiG zapewnia, że blokada Kanału Sueskiego nie spowoduje opóźnienia w dostawach LNG z Kataru. 

PGNiG i Grupa Naftogaz podpisały list intencyjny ws. współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji ukraińskich zasobów węglowodorów na terenach dotychczas eksploatowanych przez PGNiG.