Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 marca br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 13 663 GWh, czyli ok. 38%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (6 728 GWh), mniej w PMG Wierzchowice (4 119 GWh) oraz w GIM Sanok (2 816 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku jest go mniej o 2 068 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 998 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 164 GWh oraz odebrano 1244 GWh surowca. W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 730 GWh i odebrano 184 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 15 731 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 24% (23 TWh), Niemcy 25% (60 TWh), Belgia 22% (2,0 TWh), Francja 19% (25 TWh), Ukraina 36% (116 TWh). Stan napełnienia UE to 30% (336 TWh). 

GSP informuje o dostępnych zdolności magazynowych w IM PMG Wierzchowice. Wnioski o zawarcie USUM można składać od 30 marca do 6 kwietnia. 

Od początku sezonu do 18 marca w Rosji z magazynów, z zapasami na poziomie 72,3 mld m3, wypompowano aż 57,4 mld m3 gazu. Największy pobór dobowy wyniósł 676 mln m3. 

Systematycznie rośnie liczba klientów magazynujących gaz w ukraińskich podziemnych magazynach. Dziś to około 880 firm, w tym prawie 100 podmiotów zagranicznych.

Produkt magazynowania przerywanego oferowany w grudniu ubiegłego roku w magazynie Haidach otrzymuje nową formę. Główną innowacją jest alokacja – w przyszłości firma magazynująca jedynie określi ramy czasowe i ceny dla poszczególnych składników produktu.