Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie marca przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 145 – 149 GWh, GCP (DE-PL) 182 MWh – 11 GWh, GCP [UA-PL] 103 – 120 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 25 – 26 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 5 aukcji. Wszystkie dotyczyły przepustowości przerywanej na produkty miesięczne w marcu br. – nie odnotowano zakupów. Aukcje zrealizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. 

17 marca Sejm uchwalił nowelizację specustaw przesyłowych. Powiększono listę inwestycji, objętych specustawą o gazociągach o 19 projektów w sieci dystrybucyjnej gazu. Chodzi m.in. o duże gazociągi dystrybucyjne. Cały rządowy projekt zmian w specustawach ma przyspieszyć procedury administracyjne, z obecnych 19 do 6 miesięcy.

Realizacja projektu Baltic Pipe pomimo pandemii przebiega zgodnie z harmonogramem. Pierwsze przesyły gazociągiem planowane są na październik 2022 roku.

Zgodnie ze stanowiskiem rządu, program gazyfikacji gmin znajdzie się w założeniach Nowego Ładu. Nowych instalacji gazowych w całym kraju będzie mogło powstać ponad 1 000.

Energa poinformowała, że w związku z ubiegłoroczną decyzją o zmianie technologii bloku Ostrołęka C z węglowej na gazową, konieczne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych, dostosowujących teren budowy do nowych uwarunkowań. Ich ukończenie planowane jest na Q3-4 2021. Na potrzeby przyszłej budowy bloku gazowego wykorzystane zostaną już wykonane prace ziemne, palowanie, część powstałych fundamentów oraz infrastruktura logistyczna.