Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 1,6 EUR/MWh.

W I połowie kwietnia ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 19,08 – 23,26 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 19,2 – 23,31 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego okresu, wzrosła do poziomu 20,41 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (19,99 EUR/MWh) i TGE (22,26 EUR/MWh) wyniosła 2,27 EUR/MWh.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni kwietnia mieliśmy do czynienia z kontynuacją warunków pogodowych. Chłodna aura na niemalże całym kontynencie europejskim wpłynęła na cały kompleks energetyczny, w tym na wzrost popytu i wysokie ceny gazu ziemnego. Doszło również do dwudniowych zakłóceń dostaw przez Mallnow powodujących przejściowy deficyt w Niemczech. Kontynuowane były również prace remontowe w Norwegii na Trollu, Karsto i Osenberg, redukujące istotnie przepływy z tych kierunków. Rozpoczęły się również prace na SEGAL. 

W prognozach na kolejne dni kwietnia pojawiła się możliwość ocieplenia i utrzymywania się temperatur bliżej średnich wieloletnich, natomiast możemy się spodziewać relatywnie niskiej wietrzności. Nie widzimy więc mocnych sygnałów które mogłyby spowodować odwrócenie trendu. Nie byłoby jednak zaskoczeniem, gdyby wzrost ten jednak wyhamował w ciągu kilku dni, ze względu na wzrost dostaw LNG w stosunku do wcześniej zaplanowanych. Nie jest to jednak, aż tak prawdopodobne ze względu na znaczący wzrost popytu w Chinach, Japonii i Południowej Korei, a także Argentynie, co jest czynnikiem zdecydowanie prowzrostowym.