Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 2 EUR/MWh. Turkish Stream wypiera tranzyt przez Ukrainę.

Najniższą cenę na OTE – 19,82 EUR/MWh odnotowano 1 kwietnia (poprzednio 18,58 EUR/MWh), zaś najwyższą 21,72 EUR/MWh w dniu 7 kwietnia (poprzednio 19,5 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie kwietnia wyniosła 21,09 EUR/MWh (w II poł. marca było to 18,14 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 7 kwietnia – 82 GWh (w II poł. marca 26 GWh). Całkowity wolumen obrotu spadł do 388 GWh.

Od początku Q1 br. nastąpiła zmiana trasy dostaw rosyjskiego gazu m.in. do Rumunii, Grecji i Bułgarii. Zamiast dotychczasowego szlaku ukraińskiego, gaz przetransportowano przez Turkish Stream. Wykorzystanie tranzytu przez Ukrainę odbywa się głównie na potrzeby Mołdawii.

Obniżenie się poziomu wód Morza Kaspijskiego przeszkadza w eksploatacji jednego z największych złoża w Kazachstanie – Kashagan. Znajdujące się tam zasoby w zeszłym roku odpowiadały za produkcję 328 tys. b/d. Rząd Kazachstanu oraz konsorcjum operujące na złożu ustalili projekt przekopania około 60 km dna morskiego, żeby przezwyciężyć powstałe trudności. Ukończenie tak znaczących prac zaplanowano na 2023 r. Nakłady inwestycyjne w Kashagan w przybliżeniu wynoszą 50 mld USD.

Shell i Equinor naciskają na rząd Tanzanii w sprawie inwestycji związanych z LNG, rzędu 30 mld USD, które wstrzymano w 2019 r. Potencjał produkcyjny LNG w Tanzanii szacuje się ilość odpowiadającą ponad 4 mld USD.