Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Spadek cen i obrotów na GET Baltic. Czy amerykanskie LNG trafi w przyszłości do Ukrainy?

W I poł. kwietnia na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 67 transakcji o łącznym wolumenie 252 GWh. Wolumen spadł w porównaniu do II poł. marca, kiedy to wyniósł 354 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 18,55 EUR/MWh (wobec 18,23 EUR/MWh w II poł. marca).

Średnia cena na Ukrainie gazu kształtuje się obecnie na poziomie 8 493 UAH/1000 m3 – 18,55 EUR/ MWh (7 600 UAH/1000 m3 – 25,11 EUR/ MWh w II poł. marca).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

Operator FSRU w Kłajpedzie (pływającego TLNG) oczekuje, że zakończenie budowy GIPL pozwoli na eksport tego surowca do Polski i dalej w kierunku południowym. Dyrektor ds. sprzedaży przewiduje, że gazociąg będzie wykorzystywany tylko w kierunku do Polski. 

Amerykańskie USAID opublikowało raport o możliwości eksportu amerykańskiego LNG przez Polskę na Ukrainę. Powodem mają być nadwyżki gazu w Polsce po 2030 r. Biorąc pod uwagę transformację energetyczną Polski oraz ustawę o obowiązkowych zapasach gazu nadwyżka mogłaby wynieść nawet 1 mld m3/rok – donosi Agencja.

Ukraińskie Stowarzyszenie Bioenergii prognozuje, że krajowa produkcja biogazu mogłaby w przyszłości wynieść nawet 7,8 mld m3/rok. 

Gazprom zapowiedział, że na wypłatę dywidendy za 2020 r. przeznaczy 3,9 mld USD – ok. 50% przychodu za ten okres (jest to o 20% więcej niż za 2019 r.).

Przewiduje się, że eksport rosyjskiego gazu do Europy ma stopniowo wzrastać do 2040 r., kiedy to osiągnie 150 mld m3 gazu (ok. 40% udziałów w rynku). Powodem wzrostu udziałów Rosjan w rynku ma być spadek wydobycia gazu w Norwegii – w 2040 r. wyniesie on 60 mld m3 (obecnie jest to prawie dwa razy tyle). Pewien wpływ odegra także LNG, którego szczytowy popyt w 2030 r. osiągnie poziom 130 mld m3, po czym w ciągu dekady spadnie do 100 mld m3. 

W opublikowanym w marcu br. raportu rosyjskie ministerstwo energetyki stwierdza, że produkcja ropy naftowej w perspektywie do 2035 r. nie osiągnie już rekordowego poziomu produkcji z 2019 r. 

Estońska Eesti Energia podpisała z duńskim European Energy 10 letni kontrakt na zakup energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych na Litwie (190 MW). Dostawy w sumie 3,8 TWh (ok. 0,4 TWh/rok) rozpoczną się w 2023 r.