Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,5 EUR/MWh. Wzrost atrakcyjności wodoru kosztem LNG.

W I połowie kwietnia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 19,40 – 21,09 EUR/MWh (poprzednio 17,87 – 18,94 EUR/MWh), a na GASPOOL 19,25 – 20,01 EUR/MWh (poprzednio 17,78 – 18,75 EUR/MWh). Zarówno na NCG, jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano w dniu 1 kwietnia, a najwyższą w dniu 13 kwietnia. Średnia cena dla Niemiec w I połowie kwietnia br. wyniosła 19,99 EUR/MWh, w II poł. marca było to 18,47 EUR/MWh.

Rosyjskie ministerstwo energetyki prowadzi negocjacje z KE ws. poluzowania obostrzeń wynikających z dyrektywy gazowej. Rosjanom zależy na zminimalizowaniu obostrzeń dla gazociągu NS2 oraz infrastruktury z nim powiązanej – gazociągu OPAL. 

Niemiecki przedstawiciel rządu ds. współpracy transatlantyckiej wyraża negatywne stanowisko ws. budowy magistrali NS2 i opowiada się za opóźnieniem budowy. Powodem są relacje z USA, których senatorowie wymogli w ostatnim czasie zmianę polityki prezydenta elekta ws. NS2. 

14 kwietnia Uniper poinformował o planach odłożenia w czasie prac nad budową pływajacego Terminala LNG (FSRU) w Wilhelmshaven. Decyzja jest spowodowana słabymi wynikami procedury open-seasonna LNG, z października 2020 r., która to nie wykazała wystarczającego zainteresowania. Spółka postanowiła zmienić obszar zainteresowania z LNG na wodór. W ramach strategii wodorowej Uniper rozpoczął prace nad finalizacją studium wykonalności projektu importu amoniaku. Import amoniaku wpisuje się w wodorową strategię spółki. Uniper planuje konwersję elektrowni opalanej węglem w Wilhelmshaven w hub wodorowy. Projekt zakłada budowę stacji elektrolizy o mocy 410 MW, zdolnej do produkcji blisko 300 tys. megaton wodoru w 2030 r. Stanowi to odpowiednik 14 TWh energii i ok. 10% krajowego zapotrzebowania w 2030 r. 

RWE wykupiło od Advanced Power elektrociepłownię gazową Dils Energie (920 MW). Elektrociepłownia jest ulokowana w Belgii w Dilsen-Stokkem. Powodem sprzedaży była odmowa wydania zgody środowiskowej przez samorządy, co nastąpiło w lutym br. Wartość projektu to ok. 590 mln USD. 

ExxonMobil rozważa zamknięcie rafinerii ropy naftowej Slagen znajdującej się w Norwegi. Jednostka produkuje dziennie 120 tys. boe, z czego 60% podlega eksportowi. Pozytywna decyzja oznaczałaby przejście z eksportu do importu ropy. 

9 kwietnia Cheniere Energy opublikowało raport prognozujący wzrost globalnego popytu na LNG do 2040 r. Następnie z powodu globalnych działań podejmowanych na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych popyt miałby spaść. Już teraz z powodu europejskiej polityki klimatycznej, część podmiotów z tego regionu kończy negocjacje dot. projektów gazowych. Przykładem jest głośne wycofanie się, w listopadzie ubr., z rozmów dot. importu LNG z USA rzez francuskie Engie.