Rynek detaliczny gazu

W I poł kwietnia br. przyjęto szereg zmian ustawodawczych w zakresie energetyki. KE wkrótce przedstawi propozycję taksonomi. UOKiK wydaje zgodę na koncentrację przy budowie bloku gazowego w Ostrołęce. PGNiG OD z nową taryfą.

15 kwietnia br. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz uchwalił zmianę ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przyjęto m.in. ustawę regulującą Fundusz Modernizacyjny. Będzie on podlegał NFOŚiGW i ministrowi właściwemu ds. klimatu. Prócz tego proponuje się: wprowadzenie systemu inteligentnego opomiarowania (instalacja liczników o min. 80% odbiorców końcowych do 2028 r.) oraz liczne udogodnienia i rozwiązania na rzecz ochrony konsumentów. Ustawa ma promować budowę magazynów energii elektrycznej. Projekt został przekazany do Senatu. 

Minister Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Adam Guibourgé-Czetwertyński, ocenia, że w perspektywie krótkoterminowej gaz ziemny „natychmiastowo” umożliwi redukcję emisji CO2 w energetyce. Ministerstwo negatywnie odnosi się do unijnych rozważań nad wprowadzeniem opłat za emisję dwutlenku węgla w transporcie i budynkach.

MKiŚ przedłożyło projekt zmiany ustawy o OZE. Rząd proponuje: przedłużenie obowiązujących programów finansujących dla producentów energii z OZE do końca br., wydłużenie działania aukcyjnego systemu pomocy dla tych wytwórców do 31 grudnia 2027 r., ograniczenie wymagań do koncesji dla małych wytwórców (do 1 MW energii elektrycznej lub do 3 MW dla energii cieplnej), czy możliwość dodatkowej pomocy operacyjnej do 2 lat. Małe instalacje OZE zostały również wyjęte spod konieczności przestrzegania gminnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do 30 kwietnia trwają konsultacje ws. zmian w gazowym rozporządzeniu taryfowym. 

12 kwietnia MKiŚ podpisało list intencyjny o współpracy na rzecz utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini, odpowiedzialnego za rozwój technologii OZE.

Prezes UOKiK wydał 14 kwietnia br. zgodę na utworzenie przez PKN Orlen, Energę i PGNiG wspólnego przedsiębiorcy, tj. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. do budowy bloku gazowego w Ostrołęce.

PGNiG Termika zmodernizuje Elektrociepłownię Pruszków. Dotychczasowe źródło zasilania zastąpi gaz ziemny oraz olej napędowy. Jednostka o mocy 45 MWt zostanie oddana do użytku pod koniec 2022 r. 6 kwietnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie powołało do zarządu PGNiG Termika Marcina Tomasza Mauera i Pawła Ryszarda.

Prezes URE wyraził zgodę na podwyższenie taryfy gazowej PGNiG OD o 5,6% dla wszystkich odbiorców. Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od 1 maja br. do końca roku.

12 kwietnia Veolia i Suez potwierdziły plany fuzji obu spółek. Wartość fuzji wycenia się na 13 mld EUR. W wyniku połączenia z Suezu zostanie wyodrębniona mniejsza spółka. Veolia posiada ok. 30% akcji Suezu.

Z doniesień wynika, że w ramach unijnej taksonomii dofinansowanie dla projektów gazowych powstających w miejsce bardziej emisyjnych źródeł energii, otrzymają je w przypadku nie przekroczenia progu emisji 270 g CO2/kWh. W przypadku zupełnie nowych, projektów gazowych limit ten ma wynosić znacznie mniej – 100 g CO2/kWh. Planowany kształt taksonomii prawdopodobnie ma zostać przedstawiony do 21 kwietnia. Limity emisyjne stawiają pod wątpliwość ekonomiczność transformacji energetycznej kraju opartej na gazie ziemnym. 

PGNiG informuje o wzroście liczby e-faktur. Obecnie ok. 65% klientów obsługiwanych przez elektroniczne biuro obsługi korzysta z tej formy faktury.